Image

MEDIA-hakukierrokset

Luova Eurooppa / Media tukee elokuvien, TV-sarjojen ja pelien kehittelyä, elokuvien levitystä, elokuvafestivaaleja, verkosto- ja koulutustoimintaa, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä ja elokuvakasvatushankkeita. Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on tukea eurooppalaista sisältöä ja yhteistyötä.

MEDIA-tuet on suunnattu audiovisuaalisen alan toimijoille. Rahoitusta jaetaan 15 erilaisen tuen muodossa vuonna 2024. Tukea voivat saada elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöt, pelialan yritykset, elokuvien levittäjät, myyntiagentit, elokuvakasvatuksen parissa toimivat järjestöt, alan jatkokoulutuksen järjestäjät, elokuvateatterit, elokuvafestivaalit, VoD-hankkeet ja innovatiiviset, digitaaliset hankkeet. Osa tuista myönnetään kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Joillain tuilla on vain yksi hakuaika vuodessa, toisilla kaksi hakuaikaa. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset, auki olevat hakukierrokset.

Ota yhteyttä! Autamme tuenhakijoita hakuprosessin aikana.

Yhteystiedot

Avoimet MEDIA-hakukierrokset 2024

European Film Sales

Tuki on suunnattu eurooppalaisille myyntiagenteille, jotka välittävät eurooppalaisia elokuvia. Tuella on yksi hakuaika vuoden 2024 aikana: haku päättyy 20.6.2024 klo 18.00 Suomen aikaa. 

Hakuaika päättyy

Networks of European Cinemas

Tämän tuen avulla tuetaan eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostoa. Verkostoon kuuluvien elokuvateattereiden tulee esittää tietty määrä eurooppalaisia elokuvia. Verkostojen tavoitteena on myös kasvattaa yleisömäärää ja panostaa erityisesti nuoreen yleisöön.

Hakuaika päättyy

Films on the Move

Tuki on suunnattu eurooppalaisten elokuvien teatteri- ja/tai verkkolevitykseen. Haulla on kaksi määräaikaa vuonna 2024: ensimmäinen päättyy 14.3.2024 ja toinen 18.7.2024. Tuen hakijana toimii elokuvan myyntiagentti, joka jakaa tuen elokuvan levittäjille eri maissa.

Hakuaika päättyy

European Mini-Slate Development 

European Mini-Slate Development -tuki on suunnattu itsenäisille, eurooppalaisille tuotantoyhtiöille, jotka kehittelevät 2-3 elokuvaa tai tv-sarjaa kansainväliseen levitykseen. Kehitteillä olevat elokuvat voivat olla fiktioita, animaatioita, dokumentteja tai Virtual Reality-teoksia tai tv-sarjoja. Suomalainen tuotantoyhtiö ei voi hakea tätä tukea, mutta voi olla mukana partnerin roolissa.

Hakuaika päättyy