Image

MEDIA-hakukierrokset

Luova Eurooppa / Media tukee elokuvien, TV-sarjojen ja pelien kehittelyä, elokuvien levitystä, elokuvafestivaaleja, verkosto- ja koulutustoimintaa, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä ja elokuvakasvatushankkeita. Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on tukea eurooppalaista sisältöä ja yhteistyötä.

MEDIA-tuet on suunnattu audiovisuaalisen alan toimijoille. Rahoitusta jaetaan 16 erilaisen tuen muodossa vuonna 2023. Tukea voivat saada elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöt, pelialan yritykset, elokuvien levittäjät, myyntiagentit, elokuvakasvatuksen parissa toimivat järjestöt, alan jatkokoulutuksen järjestäjät, elokuvateatterit, elokuvafestivaalit, VoD-hankkeet ja innovatiiviset, digitaaliset hankkeet. Osa tuista myönnetään kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Joillain tuilla on vain yksi hakuaika vuodessa, toisilla kaksi hakuaikaa. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset, auki olevat hakukierrokset.

Ota yhteyttä! Autamme tuenhakijoita hakuprosessin aikana.

Yhteystiedot

Avoimet MEDIA-hakukierrokset 2023

European Slate Development

Tämä tuki on suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille 3-5 elokuvan/tv-sarjan kehittelyyn. Tukea on jaossa 18 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy

Markets & Networking

Markets & Networking -tuen tarkoitus on helpottaa audiovisuaalisen alan toimijoiden verkostoitumista sekä eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä kehitteillä olevien ja valmiiden hankkeiden kanssa. Hankkeet voivat olla pitkiä elokuvia, lyhytelokuvia, tv-sarjoja, videopelejä tai crossmediaa. Tuen tavoitteena on lisäksi helpottaa pääsyä av-alan eurooppalaisille ammatillisille, niin digi- kuin l...

Hakuaika päättyy

Video Games and Immersive Content Development

Tuki on suunnattu narratiivisen videopelin tai immersiivisen teoksen kehittelyyn itsenäisille eurooppalaisille pelistudioille, tuotantoyhtiöille ja XR-studioille. Tuen budjetti vuodelle 2024 on 7 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy

Innovative Tools and Business Models

Tuen tavoitteena on innovatiivisilla liiketoimintamalleilla parantaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitystä sekä edistää niiden myyntiä ja verkko- ja teatterijakelua Euroopassa ja kansainvälisesti uudessa digitaalisessa ympäristössä.

Hakuaika päättyy

European Co-Development

Yhteiskehittelytuki on tarkoitettu itsenäisille, eurooppalaisille elokuvatuotantoyhtiöille, jotka kehittelevät yhteistuotantoon tähtäävää elokuva-, TV-sarja- tai VR-hanketta jonkun toisen Euroopan maan tuotantoyhtiön kanssa.

Hakuaika päättyy

Films on the Move

Tuki on suunnattu eurooppalaisten elokuvien teatteri- ja/tai verkkolevitykseen. Haulla on kaksi määräaikaa vuonna 2024: ensimmäinen päättyy 14.3.2024 ja toinen 18.7.2024. Tuen hakijana toimii elokuvan myyntiagentti, joka jakaa tuen elokuvan levittäjille eri maissa.

Hakuaika päättyy

European VOD Networks and Operators

Tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kaksi VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta.

Hakuaika päättyy

Networks of European Festivals

Tämä tuki on tarkoitettu eurooppalaisten elokuvafestivaalien verkostoille, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan lisätä yleisön kiinnostusta eurooppalaiseen elokuvaan ja jotka edistävät eurooppalaisen elokuvan leviämistä ja näkyvyyttä.

Hakuaika päättyy