Media-stöden

Stöd till utvecking av film och dataspel, till distribution av film, till filmfestivaler och till projekt som fokuserar på filmkunnighet, till TV-serier…

Media-stöden riktar sig till aktörerna i den audiovisuella branschen i form av 16 olika stöd under 2023. Sökanden kan vara produktionsbolag, dataspelsbolag, distributörer, säljagenter, organisatörer som jobbar med filmkunnighet eller utbildning, biografer, filmfestivaler, VOD-projekt eller olika innovativa digitala projekt. En del av stöden är två- eller treåriga, en del har en deadline per år och en del har två deadlines årligen.

Ta kontakt! Vi är här för att hjälpa.

kontaktuppgifter

Öppna utlysningar 2023

Audience Development and Film Education

Audience Development and Film Education – utlysningen riktar sig till företag och organisationer i Europa som har ett projekt som fokuserar på publikutveckling eller filmkunnighet.

Deadline

European Co-Development

Co-Development-stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Deadline

European Film Distribution

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till transnationell distribution av nya icke-nationella europeiska filmer för bättre möjligheter till investering i produktion, förvärv och marknadsföring för bio- och onlinedistribution av icke-nationell europeisk film.

Deadline

TV and Online Content

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och online-sektorn.

Deadline

European Film Sales

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till europeiska säljagenter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk film. Stödbeloppet används genom återinvestering i europeisk film.

Deadline