Media-stöden

Stöd till utvecking av film och dataspel, till distribution av film, till filmfestivaler och till projekt som fokuserar på filmkunnighet, till TV-serier…

Media-stöden riktar sig till aktörerna i den audiovisuella branschen i form av 16 olika stöd under 2023. Sökanden kan vara produktionsbolag, dataspelsbolag, distributörer, säljagenter, organisatörer som jobbar med filmkunnighet eller utbildning, biografer, filmfestivaler, VOD-projekt eller olika innovativa digitala projekt. En del av stöden är två- eller treåriga, en del har en deadline per år och en del har två deadlines årligen.

Ta kontakt! Vi är här för att hjälpa.

Öppna utlysningar 2023

European Co-Development

Co-Development-stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Deadline

Films on the Move

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

Deadline

Networks of European Festivals

Detta stöd är avsett för nätverk av europeiska filmfestivaler som arbetar tillsammans för att öka allmänhetens intresse för europeisk film och för att främja spridning och synlighet av europeisk film.

Deadline

European Film Distribution

Syftet med stödet är att främja gränsöverskridande distribution av europeiska icke-inhemska filmer till andra europeiska länder. European Film Distribution är ett stöd till distributörer av långfilmer som söks i efterhand och baseras på biljettförsäljning från föregående år - 2023 i denna omgång.

Deadline

TV and Online Content

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och online-sektorn.

Deadline

European Film Sales

Stödet riktar sig till europeiska försäljningsagenter som distribuerar europeiska filmer. De sökande måste vara europeiska företag som fungerar som mellanhänder för producenter och som är specialiserade på försäljning och licensiering av film till utländska distributörer eller andra utländska köpare

Deadline

Network of European Cinemas

Utlysningen riktar sig att stödja ett nätverk av europeiska biografer. Biograferna i nätverket måste visa ett visst antal europeiska filmer. Nätverket har också som mål att öka publiksiffrorna, med särskilt fokus på den unga publiken. Biograferna måste också presentera lämpliga strategier för att säkerställa en mer hållbar och miljövänlig industri, jämställdhet, inkludering, mångfald och represent...

Deadline

European Mini-Slate Development

Utlysningen riktar sig till oberoende europeiska produktionsbolag. Bolaget kan ansöka om stöd för utveckling av 2–3 audiovisuella verk. Verken kan vara fiktion, animation, kreativa dokumentärer eller virtual reality-projekt. Finska produktionsbolag kan inte ansöka om detta stöd!

Deadline