Media-stöden

Stöd till utvecking av film och dataspel, till distribution av film, till filmfestivaler och till projekt som fokuserar på filmkunnighet, till TV-serier…

Media-stöden riktar sig till aktörerna i den audiovisuella branschen i form av 16 olika stöd under 2023. Sökanden kan vara produktionsbolag, dataspelsbolag, distributörer, säljagenter, organisatörer som jobbar med filmkunnighet eller utbildning, biografer, filmfestivaler, VOD-projekt eller olika innovativa digitala projekt. En del av stöden är två- eller treåriga, en del har en deadline per år och en del har två deadlines årligen.

Ta kontakt! Vi är här för att hjälpa.

kontaktuppgifter

Öppna utlysningar 2023