Post image

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!

Läs mera
Post image

Stöden för 2024 kan sökas nu!

Läs mera

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Välkommen att bekanta dig med programmets möjligheter! Det europeiska ramprogrammet pågår 2021–2027 och har en budget på 2,46 miljarder euro för den sjuåriga programperioden. Kreativa Europa (2021–2027) är ett EU-finansieringsprogram som stöder europeiskt samarbete och utveckling inom kultur, AV och kreativa branscher. EU:s övergripande mål om hållbar utveckling, jämlikhet och mångfald återspeglas också i detta program.

Kreativa Europa består av tre programområden: Kultur, Media och Sektorövergripande stöd. Aktörerna i de här branscherna kan söka finansiering genom att delta i årliga utlysningar. Delprogram Media riktar sig till den audiovisuella branschen. Media ger stöd till film, TV, dataspel, distributörer, festivaler och fortbildning. Delprogram Medias infokontor i Finland är Media Desk i Finska Filmstiftelsen. Vi informerar och svarar på frågor och sparrar er vid behov. Ta kontakt med oss!

Nyheter

post image

De första Media-stöden för 2024 har publicerats!

De åtta första utlysningarna publicerades i månadsskiftet september/oktober. Två av utlysningarna har deadline redan i december 2023!

Media-stöden

European Slate Development

Slate erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre och max. fem projekt för drama, kreativ dokumentär, animation och VR-projekt. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för stödet är bolag ...

Deadline

Markets & Networking

Syftet med stödet för marknader och nätverk är att underlätta nätverkande och europeiskt och internationellt samarbete mellan audiovisuella operatörer med projekt under utveckling och slutförda projekt. Projekten kan vara långfilmer, kortfilmer, TV-s...

Deadline

Video Games and Immersive Content Development

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publik...

Deadline

Sektorsövergripande stöd

NEWS – Journalism Partnerships (Pluralism)

Europeiska partnerskap för journalistik svarar på de strukturella och tekniska förändringar som nyhetsmediesektorn står inför och främjar en oberoende, fri och pluralistisk mediemiljö. De stöder också tillhandahållandet av kvalitetsinnehåll, utveckli...

Deadline

Ta kontakt

Person image

Kerstin Degerman

Verksamhetsledare

09 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Person image

Inkeri Lundgren

Informatör

09 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi