Post image

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!

Läs mera
Post image

Stöden för 2024 kan sökas nu!

Läs mera

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Välkommen att bekanta dig med programmets möjligheter! Det europeiska ramprogrammet pågår 2021–2027 och har en budget på 2,46 miljarder euro för den sjuåriga programperioden. Kreativa Europa (2021–2027) är ett EU-finansieringsprogram som stöder europeiskt samarbete och utveckling inom kultur, AV och kreativa branscher. EU:s övergripande mål om hållbar utveckling, jämlikhet och mångfald återspeglas också i detta program.

Kreativa Europa består av tre programområden: Kultur, Media och Sektorövergripande stöd. Aktörerna i de här branscherna kan söka finansiering genom att delta i årliga utlysningar. Delprogram Media riktar sig till den audiovisuella branschen. Media ger stöd till film, TV, dataspel, distributörer, festivaler och fortbildning. Delprogram Medias infokontor i Finland är Media Desk i Finska Filmstiftelsen. Vi informerar och svarar på frågor och sparrar er vid behov. Ta kontakt med oss!

Nyheter

post image

MEDIA-stöd till Finland 2023

Listan över projekt som beviljats Kreativa Europa -stöd under året 2023 är nu fullständig. Året var det bästa någonsin för Finland! Totalt erhöll den finska AV-branschen en summa på nästan 2,7 miljoner euro.

Media-stöden

European Film Distribution

Syftet med stödet är att främja gränsöverskridande distribution av europeiska icke-inhemska filmer till andra europeiska länder. European Film Distribution är ett stöd till distributörer av långfilmer som söks i efterhand och baseras på biljettförsäl...

Deadline

TV and Online Content

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samprod...

Deadline

European Film Sales

Stödet riktar sig till europeiska försäljningsagenter som distribuerar europeiska filmer. De sökande måste vara europeiska företag som fungerar som mellanhänder för producenter och som är specialiserade på försäljning och licensiering av film till ut...

Deadline

Sektorsövergripande stöd

Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab -stödet syftar till att öka samarbetet och samhällsnyttan inom de kulturella och audiovisuella sektorerna genom nya digitala möjligheter.

Deadline

Ta kontakt

Person image

Kerstin Degerman

Verksamhetsledare

09 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren

Inkeri Lundgren

Informatör

09 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi