Post image

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!

Läs mera
Post image

Stöden för 2024 kan sökas nu!

Läs mera

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Välkommen att bekanta dig med programmets möjligheter! Det europeiska ramprogrammet pågår 2021–2027 och har en budget på 2,46 miljarder euro för den sjuåriga programperioden. Kreativa Europa (2021–2027) är ett EU-finansieringsprogram som stöder europeiskt samarbete och utveckling inom kultur, AV och kreativa branscher. EU:s övergripande mål om hållbar utveckling, jämlikhet och mångfald återspeglas också i detta program.

Kreativa Europa består av tre programområden: Kultur, Media och Sektorövergripande stöd. Aktörerna i de här branscherna kan söka finansiering genom att delta i årliga utlysningar. Delprogram Media riktar sig till den audiovisuella branschen. Media ger stöd till film, TV, dataspel, distributörer, festivaler och fortbildning. Delprogram Medias infokontor i Finland är Media Desk i Finska Filmstiftelsen. Vi informerar och svarar på frågor och sparrar er vid behov. Ta kontakt med oss!

Nyheter

post image

MEDIA-stöd till Finland 2023

Listan över projekt som beviljats Kreativa Europa -stöd under året 2023 är nu fullständig. Året var det bästa någonsin för Finland! Totalt erhöll den finska AV-branschen en summa på nästan 2,7 miljoner euro.

Media-stöden

European Film Sales

Stödet riktar sig till europeiska försäljningsagenter som distribuerar europeiska filmer. De sökande måste vara europeiska företag som fungerar som mellanhänder för producenter och som är specialiserade på försäljning och licensiering av film till ut...

Deadline

Network of European Cinemas

Utlysningen riktar sig att stödja ett nätverk av europeiska biografer. Biograferna i nätverket måste visa ett visst antal europeiska filmer. Nätverket har också som mål att öka publiksiffrorna, med särskilt fokus på den unga publiken. Biograferna mås...

Deadline

European Mini-Slate Development

Utlysningen riktar sig till oberoende europeiska produktionsbolag. Bolaget kan ansöka om stöd för utveckling av 2–3 audiovisuella verk. Verken kan vara fiktion, animation, kreativa dokumentärer eller virtual reality-projekt. Finska produktionsbolag k...

Deadline

Ta kontakt

Person image

Kerstin Degerman

Verksamhetsledare

09 6220 3013

kerstin.degerman[at]ses.fi

Inkeri Lundgren

Inkeri Lundgren

Informatör

09 6220 3024

inkeri.lundgren[at]ses.fi