Post image

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!

Läs mera
Post image

DEADLINES VÅREN 2023

Läs mera

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Välkommen att bekanta dig med programmets möjligheter! Det europeiska ramprogrammet pågår 2021–2027 och har en budget på 2,46 miljarder euro för den sjuåriga programperioden. Kreativa Europa (2021–2027) är ett EU-finansieringsprogram som stöder europeiskt samarbete och utveckling inom kultur, AV och kreativa branscher. EU:s övergripande mål om hållbar utveckling, jämlikhet och mångfald återspeglas också i detta program.

Kreativa Europa består av tre programområden: Kultur, Media och Sektorövergripande stöd. Aktörerna i de här branscherna kan söka finansiering genom att delta i årliga utlysningar. Delprogram Media riktar sig till den audiovisuella branschen. Media ger stöd till film, TV, dataspel, distributörer, festivaler och fortbildning. Delprogram Medias infokontor i Finland är Media Desk i Finska Filmstiftelsen. Vi informerar och svarar på frågor och sparrar er vid behov. Ta kontakt med oss!

Nyheter

Mies ja tyttö laivan kannella

Beviljade Media-stöd till Finland 2022

Kreativa Europa / Media beviljade totalt 1 758 457 euro till Finland under 2022.

Ta kontakt

Person image

Kerstin Degerman

Verksamhetsledare

09 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Person image

Inkeri Lundgren

Informatör

09 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi