Post image

Vi hjälper gärna till. Ta kontakt!

Läs mera
Post image

DEADLINES VÅREN 2023

Läs mera

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-programmet för de audiovisuella, kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Välkommen att bekanta dig med programmets möjligheter! Det europeiska ramprogrammet pågår 2021–2027 och har en budget på 2,46 miljarder euro för den sjuåriga programperioden. Kreativa Europa (2021–2027) är ett EU-finansieringsprogram som stöder europeiskt samarbete och utveckling inom kultur, AV och kreativa branscher. EU:s övergripande mål om hållbar utveckling, jämlikhet och mångfald återspeglas också i detta program.

Kreativa Europa består av tre programområden: Kultur, Media och Sektorövergripande stöd. Aktörerna i de här branscherna kan söka finansiering genom att delta i årliga utlysningar. Delprogram Media riktar sig till den audiovisuella branschen. Media ger stöd till film, TV, dataspel, distributörer, festivaler och fortbildning. Delprogram Medias infokontor i Finland är Media Desk i Finska Filmstiftelsen. Vi informerar och svarar på frågor och sparrar er vid behov. Ta kontakt med oss!

Nyheter

post image

En central ändring i Medias dataspelstöd i år

Kreativa Europa / Medias stöd till dataspelsbranschen i Europa heter Video Games and Immersive Content Development. Stödet har en deadline i år: 1.3.2023 kl. 17.00 Brysseltid. Stödet riktar sig till utvecklingen av dataspel.

Media-stöden

Audience Development and Film Education

Audience Development and Film Education – utlysningen riktar sig till företag och organisationer i Europa som har ett projekt som fokuserar på publikutveckling eller filmkunnighet.

Deadline

European Co-Development

Co-Development-stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gälland...

Deadline

European Film Distribution

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till transnationell distribution av nya icke-nationella europeiska filmer för bättre möjligheter till investering i produktion, förvärv och marknadsföring för bio- och onlinedistribution av icke-nationell europeisk film...

Deadline

Sektorsövergripande stöd

NEWS – Media Literacy

Media Literacy: Projektmedlen tilldelas samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyte och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet. Målet är att motverka desinformation via fals...

Deadline

Ta kontakt

Person image

Kerstin Degerman

Verksamhetsledare

09 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Person image

Inkeri Lundgren

Informatör

09 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi

Person image

Anni Rossi

Informatör

09 6220 3018

anni.rossi@ses.fi