Image

Hakuaika päättyy: 27.04.23

European Film Distribution 

Tuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien rajojen yli leviämistä muihin Euroopan maihin. European Film Distribution on pitkien elokuvien levittäjille suunnattu tuki, joka haetaan jälkikäteen ja tuki perustuu edellisen vuoden - tällä kierroksella vuoden 2022 - lipunmyyntituloihin. 

(CREA-MEDIA-2023-FILMDIST) 

European Film Distribution -tuen uusi hakukierros julkaistiin 22.11.2022. Tämän hakukierroksen hakuaika päättyy 27.4.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa 

Vuoden 2023 hakukierroksen kokonaisbudjetti on 34 miljoonaa euroa. 

Kenelle?

European Film Distribution -tuki on pitkien elokuvien levittäjille suunnattu tuki, joka haetaan jälkikäteen ja tuki perustuu edellisen vuoden – tällä kierroksella vuoden 2022 – lipunmyyntituloihin. 

Tuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien rajojen yli leviämistä muihin Euroopan maihin. Tällä hakukierroksella voi myös saada tukea verkkolevityksestä (“e-tickets”), edellyttäen että katsojaluvut voidaan vahvistaa. 

Mihin tukea voi saada?

Tuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä generation-vaiheessa tukea haetaan levitettyjen eurooppalaisten elokuvien lipunmyynnin perusteella ja toisessa reinvestment-vaiheessa saatu tuki investoidaan uusien elokuvien oikeuksien hankkimiseen, eurooppalaisen elokuvan yhteistuotantoon tai eurooppalaisten elokuvien markkinointi- ja tiedotuskampanjoihin. 

Uuden ohjelmakauden 2021–2027 myötä hakemukset tehdään komission Funding & Tenders -portaaliin.  

Portaalista löytyy myös hakuohje Call document. Lue ohje huolellisesti! Tässä linkki portaaliin: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword= 

  • Tuen maksatus: 70 % maksetaan viimeistään 30 päivää sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos tuki ylittää 60 000 €, komissio suorittaa ns. financial capacity -tarkistuksen. 
  • Hakemukseen on liitettävä Declaration of admissions -paperi, joka todistaa eurooppalaisten elokuvien katsojamäärät. Tämän paperin saa  Suomen elokuvasäätiöstä. 
  • Alle 10 000 euroa tukea ei makseta ulos. 
  • Portaalissa hakemus koostuu kolmesta osasta: A, B ja C. A ja C täytetään suoraan portaaliin. Hakemuksen A-osan “Abstract” on teksti, joka voidaan Brysselistä käsin julkaista eli se kannattaa huomioida, kun tekstiä kirjoittaa. 

Hakemisen aikataulu

Vaihe 1: Generation stage, deadline 27.4.2023 klo 17.00. 

Tieto hakijoille lokakuussa 2023, sopimusten allekirjoitus joulukuussa 2022 – tammikuussa 2024. 

Vaihe 2: Reinvestment stage 

Tuensaajilla on 24 kuukautta aikaa käyttää saamansa tuki. Tuen voi investoida enintään 12 elokuvaan. 

Mihin saatu tuki käytetään? 

1: sijoitus yhteistuotantoon 

Jos levittäjä sijoittaa yhteistuotantona toteutettavaan elokuvatuotantoon, investointi on todistettava yhteistuotantosopimuksella tuottajan kanssa. 

2: sijoitus MG:hen (minimum guarantee) 

Levittäjän sijoittaessa elokuvan MG:hen (minimum guarantee), on todisteena esitettävä levittäjän ja tuottajan tai levittäjän ja myyntiagentin välinen sopimus. EU-tuki kattaa ainoastaan sen maan, josta levittäjä on kotoisin, vaikka sopimus kattaisi useamman alueen. 

3: Levityskulut 

  • Markkinointi- ja tiedotuskulut 
  • Optiset ja digitaaliset kulut 
  • Booking and Billing 

Paljonko tukea voi saada? 

Levittäjä saa tukea 2,10 € per myyty lippu, jos levityksessä ollut elokuva on Ranskasta, 2,40 €, jos elokuva on Saksasta, Espanjasta tai Italiasta ja 2,70 €, jos elokuva on muista Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaista. Tämän hakukierroksen summissa on ns. COVID-lisä. Tukea maksetaan enintään 75 000 katsojaan saakka per elokuva. 

Jos tukisumma jää alle 10 000 €, tukea ei voi saada. 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki