Image

Hakuaika päättyy: 25.04.24

European Film Distribution

Tuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien rajojen yli leviämistä muihin Euroopan maihin. European Film Distribution on pitkien elokuvien levittäjille suunnattu tuki, joka haetaan jälkikäteen ja tuki perustuu edellisen vuoden - tällä kierroksella vuoden 2023 - lipunmyyntituloihin.   

 

(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

European Film Distribution -tuen uusi hakukierros julkaistiin 5.12.2023. Tämän hakukierroksen hakuaika päättyy 25.4.2024 klo 18.00 Suomen aikaa.  

Vuoden 2024 hakukierroksen kokonaisbudjetti on 33,3 miljoonaa euroa. 

 Kenelle? 

European Film Distribution -tuki on pitkien elokuvien levittäjille suunnattu tuki, joka haetaan jälkikäteen ja tuki perustuu edellisen vuoden – tällä kierroksella vuoden 2023 – lipunmyyntituloihin. 

Tuen tarkoituksena on tukea eurooppalaisten, ei-kotimaisten elokuvien rajojen yli leviämistä muihin Euroopan maihin.  

 Mihin tukea voi saada? 

 Tuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä generation-vaiheessa tukea haetaan levitettyjen eurooppalaisten elokuvien lipunmyynnin perusteella ja toisessa reinvestment-vaiheessa saatu tuki investoidaan uusien elokuvien oikeuksien hankkimiseen, eurooppalaisen elokuvan yhteistuotantoon tai eurooppalaisten elokuvien markkinointi- ja tiedotuskampanjoihin. 

Uuden ohjelmakauden 2021–2027 myötä hakemukset tehdään komission Funding & Tenders -portaalissa.  

Portaalista löytyy myös hakuohje  Call document. Lue ohje huolellisesti! 

  • Tuen maksatus: 70 % maksetaan viimeistään 30 päivää sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos tuki ylittää 60 000 €, komissio suorittaa ns. financial capacity -tarkistuksen. 
  • Hakemukseen on liitettävä Declaration of admissions -paperi, joka todistaa eurooppalaisten elokuvien katsojamäärät. Tämän paperin saa Suomen elokuvasäätiöstä. 
  • Alle 10 000 euroa tukea ei makseta ulos. 
  • Portaalissa hakemus koostuu kolmesta osasta: A, B ja C. A ja C täytetään suoraan portaaliin. Hakemuksen A-osan “Abstract” on teksti, joka voidaan Brysselistä käsin julkaista eli se kannattaa huomioida, kun tekstiä kirjoittaa. 

Hakemisen aikataulu 

Tämän hakukierroksen aikataulu on seuraava: 

Vaihe 1: Generation stage, deadline 25.4.2024 klo 18.00 Suomen aikaa. 

Hakemusten arviointi touko-syyskuussa 2024. 

Tieto hakijoille lokakuussa 2024.  

Sopimusten allekirjoitus tammikuussa 2025. 

Vaihe 2: Reinvestment stage 

Tuensaajilla on 24 kuukautta aikaa käyttää saamansa tuki. Tuen voi investoida enintään 12 elokuvaan. 

Mihin saatu tuki käytetään? 

1. sijoitus yhteistuotantoon

Jos levittäjä sijoittaa yhteistuotantona toteutettavaan elokuvatuotantoon, investointi on todistettava yhteistuotantosopimuksella tuottajan kanssa. 

2. sijoitus MG:hen (minimum guarantee)

Levittäjän sijoittaessa elokuvan MG:hen (minimum guarantee), on todisteena esitettävä levittäjän ja tuottajan tai levittäjän ja myyntiagentin välinen sopimus. EU-tuki kattaa ainoastaan sen maan, josta levittäjä on kotoisin, vaikka sopimus kattaisi useamman alueen. 

3. Levityskulut

  • Markkinointi- ja tiedotuskulut 
  • Optiset ja digitaaliset kulut 
  • tekstityskulut 
  • Booking and Billing 

4. Online-levityksen mainos- ja markkinointikulut  

Paljonko tukea voi saada? 

Levittäjä saa tukea 2 € per myyty lippu, jos levityksessä ollut elokuva on Ranskasta, 2,30 €, jos elokuva on Saksasta, Espanjasta tai Italiasta ja 2,30 €, jos elokuva on muista Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaista.  Tukea maksetaan enintään 75 000 katsojaan saakka per elokuva. 

Jos tukisumma jää alle 10 000 €, tukea ei voi saada. 

 Tämän EU-tuen maksuosuus on 70 %. 

 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki