Image

Hakuaika päättyy: 14.06.22

European Film Sales 

European Film Sales -tuki on suunnattu eurooppalaisille myyntiagenteille, jotka myyvät eurooppalaisia, ei-kotimaisia elokuvia muihin maihin. Myyntiagentilla on oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään 10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa. 

(CREA-MEDIA-2022-FILMSALES) 

Hakijoiden on oltava eurooppalaisia myyntiagentteja, jotka ovat erikoistuneet elokuvan kaupalliseen hyödyntämiseen markkinoilla ja lisensoimalla sitä ulkomaiden jakelijoille tai muille ulkomaiden ostajille, ja joiden toiminta edistää osaltaan edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. 

Hakijoiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta. 

Myyntiagentilla on oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään 10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa. 

Budjetti

Tuen budjetti vuodelle 2022 on 5 miljoonaa euroa. 

Mihin tukea voi saada?

Myyntiagenteille tarkoitettu tukijärjestelmä jakautuu kahteen vaiheeseen: 

Vaihe 1 

  1. Hakija voi saada 20 000 euroa, jos 
  • se on hankkinut vähintään kahden elokuvan teatterilevitysoikeudet vuonna 2020 ja/tai 2021 
  • vuonna 2020 ja/tai 2021 sen katalogissa olevista elokuvista vähintään 1 on levitetty muualla kuin myyntiagentin kotimaassa. Elokuvien tulee olla hakukelpoisia (katso hakuohje, kohta 6 Eligibility). 
  1. Jos hakija täyttää kohdan 1 ehdot, se voi lisäksi saada lisätukea elokuvien lipputulojen mukaan. 
  1. Hakijalle voidaan myöntää COVID- tilanteesta johtuen lisätukea 0,35 euroa/lippu vuosien 2018 ja 2019 lipputuloista. Elokuvien tulee olla hakukelpoisia (Automaattisen tuen hakukierrokset 27/2018 ja 22/2019). 

Vaihe 2 

Myyntiagentin tulee käyttää kertyneet tukivarat enintään 5 ei-kotimaisen elokuvan ostamiseen ja myynninedistämis- ja markkinointitoimiin. 

Hakemisen aikataulu

Tuen hakuaika päättyy 14.6.2022 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). 

Hakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa. Myös hakeminen tapahtuu portaalissa. 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki