Image

Hakuaika päättyy: 18.07.24

Films on the Move

Tuki on suunnattu eurooppalaisten elokuvien teatteri- ja/tai verkkolevitykseen. Haulla on kaksi määräaikaa vuonna 2024: ensimmäinen päättyy 14.3.2024 ja toinen 18.7.2024. Tuen hakijana toimii elokuvan myyntiagentti, joka jakaa tuen elokuvan levittäjille eri maissa.

(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE) 

Tuen budjetti tällä hakukierroksella on 16 miljoonaa euroa. Budjetti jakautuu siten, että 40 % budjetista jaetaan ensimmäisellä kierroksella (deadline 14.3.2024) ja 60 % budjetista jaetaan toisella kierroksella (deadline 18.7.2024).

KENELLE?

Tukea voi saada vähintään seitsemän eri MEDIA-maan levittäjistä muodostuva ryhmä, joka levittää saman, ei-kotimaisen eurooppalaisen elokuvan. Tuki kohdistuu elokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin. Levittäjien ryhmässä tulee olla vähintään kaksi levittäjää matalamman audiovisuaalisen kapasiteetin maista (katso hakuohjeesta ryhmä A tai ryhmä B).

Tuenhakijana Brysseliin päin toimii elokuvan myyntiagentti. Myyntiagenttien kautta tukea saavat myös elokuvien levittäjät eri maissa. Levittäjien saama tuki on enintään 70 % eurooppalaisen, ei-kansallisen elokuvan markkinointikampanjasta. Suomalaisille levittäjille tuki per elokuva voi maksimissaan olla 30 000 euroa.

HAUN AIKATAULU

Tuella on kaksi hakuaikaa vuonna 2024. Ensimmäinen hakuaika päättyy 14.3.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). Toinen hakuaika päättyy 18.7.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). Tieto ensimmäisen hakuajan päätöksistä kerrotaan hakijoille syyskuussa 2024. Jälkimmäisen hakuajan päätöksistä ilmoitetaan hakijoille tammikuussa 2025. Sopimukset allekirjoitetaan joulukuussa 2024 tai huhtikuussa 2025 riippuen hakuajasta.

Tukea saavien elokuvien levitys tulee tapahtua tukisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hakuohjeisiin, tukiehtoihin ja tarvittaviin liitteisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa.

Tärkeä dokumentti, joka kannattaa lukea huolella ja josta selviävät tuen hakuehdot, on nimeltään Call document.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki