Image

Hakuaika päättyy: 24.01.23

Innovative Tools and Business Models

Innovative Tools and Business Models -tuen tavoitteena on innovatiivisilla liiketoimintamalleilla parantaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitystä sekä edistää niiden myyntiä ja verkko- ja teatterijakelua Euroopassa ja kansainvälisesti uudessa digitaalisessa ympäristössä. 

(CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD)

Vuoden 2023 hakukierros julkaistiin 20.10.2022. Hakuaika päättyy 24.1.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tuen budjetti tällä hakukierroksella on noin 8,8 miljoonaa euroa.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Tuki on suunnattu myynninedistämis- ja markkinointityökaluille, jotka hyödyntävät verkkoa ja data-analytiikkaa. Työkalujen tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen työn näkyvyyttä, rajat ylittävää saatavuutta ja yleisöjen saavutettavuutta.

Tuen tarkoituksena on kannustaa innovatiivisten välineiden ja liiketoimintamallien kehittämistä ja/tai levittämistä. Innovatiivisten välineiden ja liiketoimintamallien tulee parantaa ja kehittää eurooppalaisten teosten näkyvyyttä, saatavuutta, yleisöjä ja monimuotoisuutta digiaikana ja/tai parantaa Euroopan audiovisuaalisen teollisuuden kilpailukykyä.

Hankkeet voivat sisältää erityisesti:

  • Tekstityksen, saavutettavuuden, löydettävyyden tai suosittelemisen työkaluja, joita käytetään laajasti yli rajojen ja eri alustoilla eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten näkyvyyden, saatavuuden ja yleisöpotentiaalin parantamiseksi.
  • Yritystyökaluja, jotka parantavat audiovisuaalisten markkinoiden tehokkuutta ja avoimuutta: mm. automaattinen oikeuksien hallintajärjestelmä, tiedonkeruu- ja analysointitekniikka.
  • Liiketoimintamalleja, joilla pyritään tehostamaan jakelualustojen (mm. festivaalit, elokuvateatterit, VOD…) välinen synergia ja täydentävyys.
    Yritystyökaluja, joilla tutkitaan uusia tuotantomuotoja, rahoitusta, jakelua tai myynninedistämistä uuden tekniikan avulla (mm. tekoäly, big data, lohkoketju…).

Toiminnan läpinäkyvyys on keskeistä. Hakemuksissa on oltavat suunnitelmat toiminnan panosten ja tulosten julkistamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten tulokset välitetään viranomaisille, Luova Eurooppa -jäsenvaltioille ja audiovisuaaliselle alalle.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy 24.1.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). Hakemukset arvioidaan helmi-toukokuussa 2023 ja tieto päätöksistä kerrotaan hakijoille kesäkuussa 2023. Sopimukset allekirjoitetaan elokuussa 2023.

Hakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki