Image

Hakuaika päättyy: 16.07.24

Networks of European Cinemas

Tämän tuen avulla tuetaan eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostoa. Verkostoon kuuluvien elokuvateattereiden tulee esittää tietty määrä eurooppalaisia elokuvia. Verkostojen tavoitteena on myös kasvattaa yleisömäärää ja panostaa erityisesti nuoreen yleisöön.

(CREA-MEDIA-2024-CINNET) 

Tämä tuki julkaistiin 5.12.2023. Hakulomake aukeaa 4.4.2024 Funding & Tenders -portaalissa. Tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 16.7.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa. 

Tämän hakukierroksen budjetti on 15 miljoonaa euroa. 

Kenelle? 

Networks of European Cinemas -tuen avulla tuetaan eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostoa. Verkostoon kuuluvien elokuvateattereiden tulee esittää tietty määrä eurooppalaisia elokuvia. Verkostojen tavoitteena on myös kasvattaa yleisömäärää ja tehdä elokuvissakäynnistä entistäkin miellyttävämpää. Hakemuksissa tulee myös esittää asianmukaiset strategiat, joilla varmistetaan kestävämpi ja ympäristöä säästävämpi teollisuus sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, osallisuus, monimuotoisuus ja edustavuus. 

Mihin tukea voi saada? 

Tuen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää elokuvateatteriverkostoa, jonka avulla voidaan toteuttaa seuraavia toimintoja:  

 1) Verkostoitumistoiminta: tiedotus ja viestintä yleisön tavoittavuuden lisäämiseksi sekä innovatiivisten ja yhteistoiminnallisten toimien toteuttamiseksi  

  2) Taloudellisen tuen myöntäminen verkostoon kuuluville elokuvateattereille, jotka toteuttavat jäljempänä lueteltuja tukikelpoisia toimia:  

  •  toimet, joilla pyritään edistämään ja esittämään eurooppalaisia elokuvia ja lisäämään muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien katsojamääriä sekä edistämään kestävämpää ja ympäristöä kunnioittavampaa elokuva-alaa  
  • innovatiiviset toimet, joilla pyritään tavoittamaan uusia yleisöjä ja lisäämään nuorten elokuvakävijöiden kiinnostusta eurooppalaisia elokuvia kohtaan uudistamalla ja rikastuttamalla elokuvakokemusta  
  • digitaalisen siirtymän hyödyntäminen, mukaan lukien verkkotyökalut ja tietokonesovellukset 
  • eurooppalaisten elokuvateattereiden liiketoimintakäytäntöjen mukauttaminen kestävyyden, osallisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta   
  • myynninedistämis- ja markkinointitoimet yhteistyössä muiden jakelualustojen kanssa (esim. TV-kanavat, VOD-alustat) 

 Tuen hakuohje Call Document kertoo tuen hakuehdot ja kaiken muun tärkeän hakemiseen liittyen.

Paljonko tukea voi saada? 

Tukisummalle ei ole määritelty ala- eikä ylärajaa eli hakija itse määrittelee, millaista tukisummaa hakee. EU-tuki voi olla hyväksyttävistä kuluista 95 %. Tämän hakukierroksen kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa.

Hankkeen kesto 

Tuettavien hankkeiden kesto voi olla enintään 21 kuukautta. 

Aikataulu 

Hakulomake aukeaa Funding & Tenders -portaalissa 4.4.2024. Tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 16.7.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). 

Hakemusten arviointi tehdään heinä-syyskuussa 2024. Päätöksistä tiedotetaan hakijoille tammikuussa 2025 ja sopimukset allekirjoitetaan huhtikuussa 2025. 

 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki