Image

Hakuaika päättyy: 11.04.24

Networks of European Festivals

Tämä tuki on tarkoitettu eurooppalaisten elokuvafestivaalien verkostoille, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan lisätä yleisön kiinnostusta eurooppalaiseen elokuvaan ja jotka edistävät eurooppalaisen elokuvan leviämistä ja näkyvyyttä.

(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Tämä hakukierros julkaistiin 3.10.2023 ja tällä hakukierroksella on yksi hakuaika, joka päättyy 11.4.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET).

Tämän tuen budjetti on 5,5 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

 Tämä tuki on tarkoitettu eurooppalaisten elokuvafestivaalien verkostoille, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan

  • lisätä yleisön kiinnostusta eurooppalaiseen elokuvaan ja
  • edistää eurooppalaisen elokuvan leviämistä ja näkyvyyttä.

Festivaaliverkostoon kuuluvien elokuvafestivaalien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • elokuvafestivaalin ohjelmisto tulee olla suunnattu laajalle yleisölle, joka pitää sisällään myös alan kansainväliset ammattilaiset ja lehdistön
  • elokuvafestivaalilla tulee olla selkeä kuratointi-, sääntely- ja valintamenettely
  • 50 % ohjelmistosta on omistettava muille kuin kansallisille elokuville
  • verkostoon kuuluvien festivaalien tulee sijaita MEDIA-ohjelman jäsenmaissa, joita tämän hakukierroksen kohdalla ovat: 27 EU-maata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Viro+ 11 muuta maata: ​Albania, Bosnia ja Herzegovina, Georgia, Islanti, Liechtenstein, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia, Tunisia ja Ukraina.

Tuki on avoin eurooppalaiselle festivaaliverkostolle, joka koostuu koordinaattorista (joka lähettää hakemuksen) ja vähintään kolmesta festivaalista. Festivaalien tulee täyttää edellä mainitut kriteerit. Enintään 20 % verkostoon osallistuvista festivaaleista (mukaan lukien koordinaattori) voi olla samasta maasta.

Paljonko tukea voi saada

Tukiehdoissa ei ole määritelty haettavalle tukisummalla ala -eikä ylärajaa eli tukea haetaan oman hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 90 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista. Tämän hakukierroksen budjetti on 5,5 miljoonaa euroa.

Mihin tukea voi hakea

Festivaaliverkoston tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:

  • koordinoidut toimet, joilla pyritään laajentamaan yleisöä ja lisäämään kiinnostusta eurooppalaisiin elokuviin ja audiovisuaalisiin teoksiin
  • verkoston jäsenten kestävään kehitykseen liittyvien toimien koordinointi (esim. yhteistapahtumat, tietotaidon jakaminen)
  • koordinoidut toimet, joilla edistetään kestäviä ja ympäristövastuullisia käytäntöjä
  • Media-ohjelmaan osallistuvissa maissa järjestettävien audiovisuaalisten festivaalien tukeminen (tukemalla kolmansia osapuolia)

Hakemuksissa on esitettävä asianmukaiset strategiat, joilla varmistetaan kestävämpi ja ympäristöä kunnioittavampi elokuva-ala ja sukupuolten välisen tasa-arvon, osallisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen.

Hankkeen kesto

Tukea saavien hankkeiden tulee olla kestoltaan 24 kuukautta.

Huomioitavaa

Eurooppalaiset festivaalit, jotka täyttävät tämän tuen hakukriteerit, voivat osallistua tähän festivaaliverkostotukeen sekä saada MEDIA-tukea yksittäisen festivaalituen kautta.

Festivaali voi olla mukana enintään kahdessa tukea saavassa eurooppalaisessa festivaaliverkostossa.

Vuonna 2024 ei ole avoinna festivaalitukea yksittäisille festivaaleille, ainoastaan tämä festivaalien verkostotuki. Yksittäisten festivaalien tuki on seuraavan kerran haettavissa vuonna 2025.

Festivaalien verkostotuki on nyt avoinna olevan hakukierroksen jälkeen haettavissa seuraavan kerran vuonna 2026.

Aikataulu

Tämän hakukierroksen deadline on 11.4.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa. Hankkeiden arviointi tehdään huhti-elokuussa. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille lokakuussa 2024 ja sopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2025.

Tuen hakuehdot

Tuen hakuehdot löytyvät Euroopan komission Funding and Tenders Opportunities Portaalista. Samasta portaalista pääsee myös hakulomakkeeseen. Aloita hakuehtoihin tutustuminen lukemalla tarkkaan Call document.

 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki