Image

Hakuaika päättyy: 25.01.23

Slate Development

Hankekehittelytuen Slate Development -hakukierros vuodelle 2023 julkaistiin 18.10.2022. Hakuaika päättyy 25.1.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa. Tämän hakukierroksen budjetti on 19,5 miljoonaa euroa.

Hankekehittelytuki: Slate Development (3-5 hankkeelle)

European Slate Development (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE)

Hankekehittelytuen Slate Development -hakukierros vuodelle 2023 julkaistiin 18.10.2022. Hakuaika päättyy 25.1.2023 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Tämän hakukierroksen budjetti on 19,5 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu?

Slate Development -tuki on tarkoitettu 3–5 hankkeen kehittelyyn ja sitä voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt. Tuotantoyhtiöllä tulee olla suurin osuus hankkeiden oikeuksista.

Tuen hakijalta edellytetään, että tämä on 1.1.2016 jälkeen tuottanut kaksi (kesto vähintään 24 minuuttia) elokuvaa/tv-sarjaa, jotka on levitetty (elokuvateattereissa, televisiossa tai VOD-palvelussa) vähintään kolmessa muussa maassa kuin tuotantoyhtiön kotimaassa. VR-hankkeissa ei ole minuuttirajoituksia.

Yhtiöiden tulee kuitenkin huomioida, että jos yhtiölle on myönnetty Slate Development -tukea edellisen vuoden (2022) hakukierroksella, niin silloin tämä ei voi hakea tukea nyt avoinna olevalla hakukierroksella. Jos on saanut Slate-tuen vuonna 2021 tai aiemmin ja vaikka Slate-sopimus olisi vielä avoinna, uutta tukea voi hakea.

Huomionarvoista on myös se, että Slate Development -tuki, yhteiskehittelytuki (Co-Development) ja kehittelytuki peleille ovat valinnaisia. Yhtiö voi lähettää vain yhden hakemuksen. Sen sijaan yhtiö voi hakea Slate-tukea tai pelitukea ja lisäksi olla saman vuoden hakukierroksella partnerina yhteiskehittelytuen puolella.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Tuettavat hankkeet voivat olla fiktioita, dokumentteja, animaatioita, tv-sarjoja tai yksittäisiä tv-ohjelmia. Hankkeet voivat olla suunnattuja valkokankaalle, televisioon tai digitaaliseen jakeluun. Myös Virtual Reality -hankkeet kuuluvat tuen piiriin.

Tukea voivat saada:

· fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, joiden minimipituus on 60 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on elokuvateatteri

· fiktiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 90 minuuttia, animaatiot (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 24 minuuttia ja dokumentit (elokuva tai sarja), joiden vähimmäispituus on 50 minuuttia ja joiden ensisijainen levityskanava on televisio

· fiktio-, animaatio- ja dokumenttihankkeet, joiden ensisijainen levityskanava on digitaalinen esityskanava ja joihin pätevät samat pituusvaatimukset kuin televisiolevityksessä (fiktio vähintään 90 min, animaatio vähintään 24 min ja dokumentti vähintään 50 min)

· virtual reality -hankkeet: ei minimipituusvaatimusta

Tukea hakeville hankkeille on säännöissä myös vaatimus, että ne eivät saa mennä tuotantoon ennen kuin hakemuksen deadlinesta on kulunut vähintään kymmenen kuukautta.

Paljonko tukea voi saada?

Slate Development -tuki on jatkossa määräsumma (lump sum) ja se myönnetään seuraavasti:

Animaatio, one-off 55 000 € Animaatio, sarja 60 000 € Dokumentti 30 000 € Dokumenttisarja 35 000 € Fiktio, enintään 5M€ budjetti 45 000 € Fiktio, yli 5M€ budjetti 60 000 € Fiktiosarja, enintään 5M€ budjetti 55 000 € Fiktiosarja, 5M-20M€ budjetti 75 000 € Fiktiosarja, yli 20M€ budjetti 100 000 € Valinnainen lyhytelokuva 10 000 €

Slate Development -hakemukseen voi liittää mukaan myös yhden lyhytelokuvan, jonka kehittelyyn ja tuotantoon voi saada tukea enintään 10 000 euroa. Lyhytelokuva voi olla korkeintaan 20 minuuttia pitkä ja ohjaajan/tekijöiden tulee olla alalla uusia tulokkaita (emerging talents).

Huomioitavia seikkoja

Hakukierroksen tukiehdot löytyvät Funding & Tender portaalissa, ja myös hakeminen tapahtuu portaalissa. Tuki on ns. e-grant, ja hakeminen on varsin erilaista kuin ennen uutta LE-kautta, joten varaa riittävästi aikaa portaalityöskentelyyn. Jos yhtiöllä ei jo ole PIC-koodia, pitää ensin rekisteröityä hakijaksi. Tutustu portaaliin tässä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=CREA2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1,0;freeTextSearchKeyword=

Tuki on määräsumma, joten jatkossa ei tarvita tilintarkastajan allekirjoitusta. Raportointi kevenee.

Referenssityön osalta kannattaa huomioida, että jos referenssityö ei täytä ehtoja, hakemus hylätään automaattisesti, vaikka yhtiöllä olisi ehdot täyttävä referenssi. Tässä kohdassa täytyy siis olla huolellinen!

Miten hakemus pisteytetään?

Elokuva-alalla toimivat ekspertit arvioivat kaikki hakukelpoiset hakemukset ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100:

Eurooppalainen lisäarvo 0–15 pistettä Innovatiivisuus 0–10 pistettä Yhtiön strategia kestävän kehityksen suhteen (0–5 pistettä) Sukupuolten tasa-arvoon tähtäävä strategia (projektien osalta 0–5 pistettä) Projektien sisältö ja laatu (0–15 pistettä) KV-potentiaali (0–15 pistettä) Kehittely- ja rahoitusstrategioiden laatu (0–20 pistettä) Markkinointi- ja levitysstrategioiden laatu (0–15 pistettä)

Hakukierroksen säännöistä (=Call Document) voi lukea tarkemmin, miten hankkeet pisteytetään. Hakuohjeet ja muut lisätiedot löydät Euroopan komission Funding and Tenders -portaalista.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki