Image

Hakuaika päättyy: 14.05.24

TV and Online Content

Televisio- ja onlinetuki on itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille suunnattua tukea. Tukea voi hakea televisio- ja onlinelevitykseen tarkoitetuille fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuville tai -sarjoille. Tällä tuella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 7.12.2023 ja 14.5.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa. Tämän hakukierroksen budjetti on 20 miljoonaa euroa.

(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

Televisio- ja onlinetuen hakukierros julkaistiin 26.9.2023. Tämä hakukierros kuuluu budjetin osalta vuoteen 2024, mutta tuella on kaksi hakuaikaa, joista ensimmäinen on vuoden 2023 puolella. Hakuajat ovat seuraavasti: ensimmäinen hakuaika päättyy 7.12.2023 klo 17 Brysselin aikaa ja toinen 14.5.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa. 

Tämän hakukierroksen budjetti on 20 miljoonaa euroa. Budjetti jakautuu siten, että 40 % budjetista jaetaan 7.12.2023 päättyvässä haussa ja 60 % 14.5.2024 päättyvässä haussa.

KEILLE TUKI ON TARKOITETTU? 

Televisiolevitystukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset audiovisuaalisella alalla toimivat tuotantoyhtiöt televisiolevitykseen tarkoitetulle fiktio-, animaatio-, tai dokumenttielokuvalle tai -sarjalle. Tuen saamisen edellytyksenä on, että hankkeen televisio-oikeudet on myyty vähintään kahden eri Luova Eurooppa -jäsenmaan televisiokanavalle. Hakuehtojen mukaan kanavaksi lasketaan myös VOD- tai SVOD-alustat. 

Hakijayhtiöllä täytyy olla hankkeen oikeudet tai jos kyseessä on yhteistuotanto, hakijan tulee olla hankkeen päätuottaja. Yhteistuotannoissa tulee hanke kyetä osoittamaan pääosin eurooppalaiseksi. 

MIHIN JA PALJONKO TUKEA VOI SAADA?

Luova Eurooppa -ohjelman tuki televisio-ohjelmille on suunnattu tekeillä olevan hankkeen tuotantokuluihin. 

Hankkeiden pituudelle on määritelty seuraavat ehdot: 

– draamaelokuvan tai –sarjan vähimmäispituus on 90 minuuttia (tukea voi hakea myös sarjan toiselle tai kolmannelle tuotantokaudelle) 

– animaatio-ohjelman tai –sarjan vähimmäispituus on 24 minuuttia (sarjan yksittäisille jaksoille ei ole pituusmääritelmää)(sarjan jatko-osat eivät kuulu tuen piiriin) 

– yksittäisen dokumentin tai dokumenttisarjan vähimmäispituus on 50 minuuttia 

  • Dokumenteille tukea voi saada enintään 300 000 euroa 
  • Animaatiohankkeille tuki on enintään 500 000 euroa 

Fiktiohankkeille tukea voi saada enintään:

  • 500 000 euroa, jos budjetti on alle 10 miljoonaa euroa,
  • 1 miljoona euroa, jos budjetti on 10 miljoonan ja 20 miljoonan välillä ja
  • 2 miljoonaa euroa, jos budjetti on yli 20 miljoonaa euroa. 

Tuki on määräsumma (lump sum) ja määritellään tuotantobudjetin mukaan. Tukea saa 20 % rahoitusosuuden perusteella. Kulut jaetaan ns. work packages-järjestelmään. Varsinaista kuluraportointia ei ole. 

HAKEMUSTEN ARVIOINTI

Maksimipistemäärä on 100 ja saadakseen tukea, hankkeen tulee saada vähintään 70 pistettä. Arvioinnin painotukset ovat seuraavat: 

Hanke ja hakukierroksen tavoitteet (30 pistettä): 

0–15 pistettä: rahoituksen eurooppalainen ulottuvuus

0–5 pistettä: Yhteistuotannot
0–5 pistettä: Kestävän kehityksen strategia (hankkeen osalta)
0–5 pistettä: Strategia sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi (hankkeen osalta) 

Hankkeen laatu ja kansainvälinen yleisöpotentiaali (35 pistettä): 

0–15 pistettä: Sisällön taiteellinen laatu
0–5 pistettä: Rahoitus, budjetti ja todennäköisyys, että hanke toteutuu
0–15 pistettä: Kansainvälinen potentiaali, yleisömenestys Euroopassa, nuoren yleisön tavoittaminen 

Valmiin hankkeen levittäminen (30 pistettä): 

0–10 pistettä: Levittäjän sitoutuminen
0–15 pistettä: TV-kanavien sitoutuminen ja potentiaali kansainvälisen levityksen osalta
0–5 pistettä: Promootio- ja markkinointistrategia (5 pistettä) 

Project management (0–5 pistettä) 

ISAN tai EIDR-numero 

Hakemuksessa tulee kertoa, jos elokuvalla on jo ISAN- tai EIDR-numero (=interoperable standard identifier). Jos hanke saa tukea, niin siinä vaiheessa luokitusnumero täytyy viimeistään hankkia ja numero tulee ilmoittaa viimeistään loppuraportin yhteydessä. 

HUOMIOITAVAA

Lue koko hakuohje! Hyödyllistä luettavaa ovat myös FAQ (Frequently Asked Questions) ja Online manual! Varaa tarpeeksi aikaa hakemiseen! Komission uuden e-grants -järjestelmän oppiminen vie aikansa. 

NÄIN HAET TUKEA 

Hakeminen tapahtuu Funding & Tenders -portaalissa online-hakulomakkeella. Lomakkeen Form B on ladattavissa omalle koneelle, muut osiot työstetään suoraan portaaliin. 

Tuotantoyhtiön tulee ajoittaa tuen hakemisen niin, että tuotannon ensimmäinen kuvauspäivää sijoittuu hakukierroksen julkaisupäivän (26.9.2023) jälkeen. Tukea ei myönnetä valmiille ohjelmille. 

Ennen kuin täytät online- hakemuksen, toimi seuraavasti: 

Ota yhteyttä Luova Eurooppa –yhteyspisteeseen Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit. 

Lue hyvin Call document -dokumentti, josta selviävät tuen säännöt ja hakukriteerit. Lue myös Online manual josta saat lisäohjeita, kun täytät online-hakulomaketta. Hyödyllistä luettavaa on myös FAQ (Frequently Asked Questions). Jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa –yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten! 

Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU-komission Funding & Tenders Portal –tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

Aloita hakemuksen täyttäminen ja tallenna luonnos. Kirjoittamista voi jatkaa erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ! 

 Varaa tapaaminen kanssamme hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on vuosien kokemus hakemusten lukemisesta ja näemme helposti sen heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuuden menestyä kovassa kilpailussa. 

Lähetä hakemus ennen deadlinen umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA! 

TULOSTEN JULKAISU 

Televisiolevitystuen hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti: 

Deadline 7.12.2023 –> arviointi joulukuu 2023-huhtikuu 2024 –> hakijoille tieto kesäkuussa 2024 –> sopimuksen allekirjoitus syyskuussa 2024

Deadline 14.5.2024 –> arviointi touko-lokakuu 2024 –> hakijoille tieto marraskuussa 2024 –> sopimuksen allekirjoitus helmikuussa 2025 

 

Hakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa. Aloita lukemalla Call document. 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki