Image

Hakuaika päättyy: 24.01.24

Video Games and Immersive Content Development

Tuki on suunnattu narratiivisen videopelin tai immersiivisen teoksen kehittelyyn itsenäisille eurooppalaisille pelistudioille, tuotantoyhtiöille ja XR-studioille. Tuen budjetti vuodelle 2024 on 7 miljoonaa euroa.

Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelman yksi keskeinen toiminta-alue on audiovisuaalisten projektien (elokuvat, TV-sarjat, pelit ja VR-hankkeet) kehittely ja tätä tarkoitusta varten myönnettävä tuki. Tukea myönnetään projekteille, joita kehitellään eurooppalaisia ja kansainvälisiä markkinoita varten. 

(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelman pelituen hakukierros vuodelle 2024 julkaistiin 3.10.2023 ja tuella on vuonna 2024 yksi hakuaika, joka päättyy 24.1.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (klo 18.00 Suomen aikaa). 

Tämän hakukierroksen budjetti on 7 miljoonaa euroa. 

Tuen englanninkieliset nettisivut löytyvät Funding and Tenders Portaalista. 

Keille tuki on tarkoitettu 

Peleille suunnattua hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset pelituotantoyhtiöt ja itsenäiset AV-alan tuotantoyhtiöt sekä XR-studiot, jotka ovat aiemmin tuottaneet ainakin yhden pelin tai interaktiivisen, immersiivisen kokemuksen/teoksen (immersive content), joka on saanut kaupallisen levityksen 1.1.2021 jälkeen.

Kehittelyssä oleva peli voi olla suunnattu mille vain alustalle, mutta olennaista on, että se on suunnattu kaupalliseen levitykseen. Pelin tai immersiivisen, interaktiivisen teoksen tulee sisältää narratiivista tarinankerrontaa. 

HUOM! Säännöissä muuttui viime hakukierroksella ehto, että ennen myös aiemmin tuotetun pelin piti olla narratiivinen. Nyt riittää, että on tuottanut ja kaupallisesti levittänyt pelin 1.1.2021 jälkeen, mutta narratiivisuusvaatimus ei koske tätä aiempaa peliä. Pelin, jolle hakee tukea, tulee olla narratiivinen. 

Paljonko tukea voi saada 

Tällä hakukierroksella tukea voi saada enintään 200 000 euroa. Tuki on suunnattu pelin kehittelyvaiheen kuluihin (pitää sisällään sekä konsepti- että projektikehittelyn). EU-tuki voi olla enintään 60 % hyväksyttävistä kuluista.

Mihin tukea voi hakea 

Tuki kohdistuu pelin kehittelyvaiheen kuluihin. Kehittelyvaiheeksi katsotaan hankkeen kaari ideasta ensimmäisen pelattavan prototyypin valmistumiseen (alpha, beta tai trial versio). 

Tuen ehtona on, että pelin tuotantovaihe alkaa aikaisintaan kymmenen kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä. Tuettavan pelin tulee sisältää narratiivista tarinankerrontaa (in game story telling). Olennaista on myös pelin kaupallinen potentiaali Euroopassa. 

Kaiken hankekehittelyn perusta ovat oikeudet. Hakijan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhaltijan kanssa. Hakijalla täytyy olla suurin osa hankkeeseen liittyvistä oikeuksista. 

EU:n tavoitteet kestävän kehityksen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja monimuotoisuuden suhteen tulee muistaa kaikissa Luova Eurooppa -ohjelman hakemuksissa. 

Keskeiset hakukriteerit on koottu dokumenttiin nimeltä Call document. 

Uutta

Tällä pelituen hakukierroksella uutta aiempaan hakukierrokseen verrattuna ovat seuraavat asiat:

  • viime haussa rahaa oli jaossa 6 miljoonaa euroa, nyt miljoona enemmän eli 7 miljoonaa euroa
  • viime kierroksella tukea saattoi saada enintään 150 000 euroa, nyt maksimituki on 200 000 euroa
  • aiemmin EU-tuki oli 50 % hyväksyttävistä kuluista, nyt tuki on nostettu 60 % hyväksyttävistä kuluista
  • tällä hakukierroksella sama pelifirma voi hakea tukea usealle pelille, aiemmin sai hakea vain yhdelle hankkeelle
  • nyt hakijana voi olla yksittäinen yhtiö tai  kahden tai useamman yhtiö konsortio, jos kyseessä on yhteistuotanto
  • Tämä muutos tuli jo viime hakukierroksella, mutta on tosi olennainen: ennen aiemmin tuotetun pelin tuli olla narratiivinen, mutta nyt tätä vaatimusta ei enää ole, aiempi peli voi olla mitä vain genreä. Riittää, että aiempi peli on tuotettu ja levitetty kaupallisesti 1.1.2021 jälkeen. Edelleen pelin, jolle hakee tukea, tulee olla narratiivinen.

Näin haet tukea 

Hankekehittelytuen kuten muidenkin Luova Eurooppa -tukien hakeminen tehdään Funding and Tenders -portaalissa.
 

Ennen kuin täytät hakemuksen, toimi seuraavasti: 

1) soita tai tule käymään Luova Eurooppa -yhteyspisteessä Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit, jotta voit olla varma, että hankkeesi on hakukelpoinen. 

2) lue huolella Call document -hakuohje. Kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten! 

3) Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU-komission Funding & Tenders Portal-tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. 

4) Ennen kuin lähetät hakemuksen, kannattaa olla yhteydessä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen Suomen elokuvasäätiössä! Varaa (online)tapaaminen hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on kokemusta hakemusten lukemisesta ja kykyä arvioida hakemuksesi heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuudet menestyä kovassa kilpailussa. 

5) Lähetä hakemus ennen hakuajan umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA! 

 

Hakemusten arviointi 

Hakemuksen tekninen käsittely tapahtuu Toimeenpanovirastossa (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Brysselissä. Siellä hakemukset käydään läpi ja jokaisen (hakukelpoisen) hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioitsijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Parhaat pisteet saaneille hankkeille myönnetään tukea, kunnes tukisumma on käytetty. Vähimmäisvaatimus tuen saamiselle on kuitenkin 70/100 pistettä. 

 

Tulosten julkaiseminen 

Hakemusten arviointi tapahtuu seuraavan aikataulun mukaisesti: Deadline 24.1.2024 –> arviointi helmi-toukokuu 2024 –> hakijoille tieto kesäkuussa 2024 –> sopimuksen allekirjoitus lokakuussa 2024. 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki