Image

Hakuaika päättyy: 02.06.22

VOD Networks and Operators 

Tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kolme VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta.

(CREA-MEDIA-2022-VODNET) 

Seuraavaa hakua ei ole vielä julkaistu. Tältä sivulta löytyvät hakuohjeet koskevat edellistä hakukierrosta. Hakuohjeet päivitetään, kun uusi haku julkaistaan.

Kenelle?

Tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kolme VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta. Jos hakijana toimii yksi yksittäinen VOD-operaattori, on sillä oltava toimintaa vähintään kahdessa eri MEDIA-maassa.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Tuki on suunnattu rajat ylittäville VOD-yhteistyöhankkeille. Tuettavat hankkeet pyrkivät parantamaan sellaisten eurooppalaisten VOD-alustojen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jotka tarjoavat ohjelmistoissaan merkittävän osan ei-kansallisia eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia.

Hankkeiden tavoitteena tulee lisäksi olla eurooppalaisen sisällön saatavuuden lisääminen sekä näkyvyyden ja löydettävyyden parantaminen maailmanlaajuisesti yleisöille niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin.

Tuettavissa hankkeissa tulee olla vähintään 1000 audiovisuaalista teosta, joista vähintään 30 % on eurooppalaisia teoksia MEDIA-ohjelman jäsenmaista. Teoksia tulee olla vähintään viidestä eri maasta ja niiden tulee edustaa vähintään viittä EU:n virallista kieltä. Tämän eurooppalaisuusvaatimuksen tulee täyttyä hankkeen alussa ja koko hankkeen keston ajan.

Paljonko tukea voi saada?

Tukisumma määräytyy hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista.

Tämän hakukierroksen budjetti on 11 miljoonaa euroa.

Hankkeiden kesto

Tällä hakukierroksella tuettavat hankkeet voivat kestää 24-36 kuukautta.

Miten hakemus pisteytetään?

Komission ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hankkeet ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100 ja tullakseen valituksi, täytyy saada vähintään 70 pistettä.

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

  • Merkitys (relevance), 35 pistettä
  • Hankkeen sisällön ja toimien laatu (quality of the content and activities), 35 pistettä
  • Hankkeen hallinto (project management), 10 pistettä
  • Levittäminen (dissemination), 20 pistettä

Pisteytyksestä tarkemmin voi lukea hakukierroksen hakuohjeesta.

Näin haet tukea

Hakukierroksen tukiehdot ja hakuohjeet löytyvät Euroopan komission Funding and Tenders –portaalista. Tukea myös haetaan portaalissa. Tuki on “e-grant”, jonka hakeminen on erilaista kuin ennen, joten hakemiseen ja portaalityöskentelyyn tulee varata riittävästi aikaa. Hakemista varten tarvitsee PIC-koodin, jonka saa rekisteröitymällä portaaliin hakijaksi.

Ota ennen hakemista yhteyttä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit.

Hakemisen aikataulu

Hakuaika päättyy 2.6.2022 klo 17 Brysselin aikaa (CET). Hakemukset arvioidaan kesä-lokakuussa 2022 ja tieto päätöksistä kerrotaan hakijoille marraskuussa 2022. Sopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2023.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki