Image

Hakuaika päättyy: 25.04.24

Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab -hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuurin ja audiovisuaalisen alan yhteistyötä sekä yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla.

(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Tämä Creative Innovation Lab- haku julkaistiin 26.10.2023. Tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 25.4.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET).

Tämän hakukierroksen budjetti on 7 482 102 euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

Tukea voi hakea organisaatio yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Luova Eurooppa -ohjelmamaista. Mukana voi olla joukko kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatioita sekä esim. start-up-yrityksiä, yrityshautomoita tai teknologia-alan organisaatioita.

Paljonko tukea voi saada

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ala- eikä ylärajaa eli tukea haetaan oman hankkeen budjetin mukaan. EU-tuki hankkeelle voi olla enintään 70 % hyväksyttävistä kuluista. Tämän hakukierroksen kokonaisbudjetti on 7 482 102 euroa.

Mihin tukea voi hakea

Hankkeissa tulee luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia.

Hankkeet luovat innovatiivisia ratkaisuja eri alojen yhteistyönä

Tuen tavoitteena on eri alojen välistä yhteistyötä lisäämällä vahvistaa kilpailukykyä, vihreää kehitystä, yhteistyötä, levitystä, näkyvyyttä, saatavuutta, monimuotoisuutta ja/tai yleisöpohjaa yli sektorirajojen.

Vuoden 2024 haussa hankkeiden pitää keskittyä vähintään yhteen seuraavista aiheista:

  • virtuaalimaailmat uutena ympäristönä eurooppalaisten sisältöjen esiintuontiin, uusien yleisöjen tavoittamiseen ja eurooppalaisen sisältöteollisuuden kilpailukyvyn nostamiseen
  • innovatiiviset työkalut, jotka kehittävät uusia tuotannon, rahoituksen, jakelun ja markkinoinnin malleja uutta teknologiaa (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT jne.) hyödyntäen
  • käyttöoikeuksien hallinta ja kaupallinen hyödyntäminen, mukaan lukien läpinäkyvyys ja oikeudenmukaiset korvaukset
  • tiedon kerääminen ja analysointi, liittyen etenkin sisällöntuotannon ja yleisötyön ennustemalleihin
  • ympäristöystävällisempien toimintamallien luominen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja New European Bauhausin mukaisesti

Hankkeen kesto

Tuettavien hankkeiden kesto on 24 kuukautta.

Aikataulu

Tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 25.4.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET). Hakemusten arviointi tehdään touko-syyskuussa ja päätökset kerrotaan hakijoille lokakuussa 2024. Sopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2025.

Tuen hakuehdot

Tuen hakuehdot löytyvät Euroopan komission Funding and Tenders Opportunities Portaalista. Samasta portaalista pääsee myös hakulomakkeeseen. Aloita hakuehtoihin tutustuminen lukemalla tarkkaan Call document.

Mitä muut ovat tehneet?

Creative Innovation Lab -tukea on valmisteltu kahdessa Bridging Culture and Audiovisual through Digital -pilottihaussa vuosina 2019 ja 2020. Tukea myönnettiin näissä yhteensä 16 hankkeelle.

Vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta on saanut yhteensä 19 Creative Innovation Lab -hanketta.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki