Image

Hakuaika päättyy: 27.04.23

Journalism partnerships – Collaborations

Journalismin kumppanuushankkeiden haun tavoitteena on vastata media-alan kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin edistämällä riippumatonta, vapaata ja moniarvoista mediaympäristöä. Lisäksi haku tukee eurooppalaista yhteistyötä, laadukkaan sisällön toimittamista, digitaalisten taitojen kehittämistä sekä ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukyvyn parantamista.

(CREA-CROSS-2023-JOURPART-COLLABORATIONS)

Vuoden 2023 haku journalismin kumppanuushankkeille on avautunut EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisissa tuissa. Jaossa on yhteensä 10 000 000 euroa.

Journalismin kumppanuushankkeiden haku jakautuu vuonna 2023 kahteen teemaan, jotka ovat moniarvoisuus (pluralism) ja yhteistyö (collaborations). Jokaisen hakemuksen tulee käsiteellä vain toista teemaa. Moniarvoisuusteeman budjetti on 5 000 000 euroa ja yhteistyöteeman budjetti on 5 000 000 euroa. Tämä hakuohje käsittelee yhteistyön teemaa.

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelemattomia, julkisia ja yksityisiä median jakelukanavia (ml. lehdistö ja verkkomedia, radio ja podcastit, TV) sekä muita uutismediaan keskittyviä organisaatioita (esim. alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, säätiöt ja koulutusorganisaatiot).

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä.

Yhteistyön teema tukee poikkileikkaavia toimia, jotka pyrkivät vastaamaan media-alan rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin. Yhteistyön teema tukee korkealaatuista mediatuotantoa ja liiketoiminnan malleja, jotka edistävät eurooppalaista yhteistyötä, digitaalisia taitoja, rajat ylittävää ja/tai yhteistyöhön perustuvaa journalismia. Tuen tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta uutismedia-alasta kestävämpi; edistää luotettavaa tiedottamista, osaamisen kehittämistä ja uutismedia-alan ammattilaisten ja toimittajien työllistymistä. Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille

Paljon voin saada tukea?

Haettu tuki hankkeelle voi olla enimmillään 2 000 000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuki on budjettipohjainen. Tuki korvaa vain tietyt kelvolliset kustannukset (eligible costs) ja kustannukset, jotka ovat todellisuudessa aiheutuneet hankkeessa (EI budjetoituja kustannuksia).

Hankkeen kesto

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta. Hankeen alkamisajankohta ei saa olla ennen hakemuksen jättöpäivää.

Näin haet tukea

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).

UUTTA!

Journalismin kumppanuushankkeiden haku jakautuu vuonna 2023 kahteen teemaan, jotka ovat moniarvoisuus (pluralism) ja yhteistyö (collaborations). Jokaisen hakemuksen tulee käsitellä vain toista teemaa. Jos hakija haluaa tehdä hakemuksen kummallekin teemalle, hänen tulee tehdä kaksi erillistä hakemusta. Hauilla on sama Call document -tiedosto.

Haun aikataulu

Haku päättyy 27.4.2023 klo 17 Brysselin aikaa. Hakemuksia arvioidaan touko-kesäkuussa 2023. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa 2023 ja avustussopimukset allekirjoitetaan syyskuussa 2023.

 

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki