Image

Hakuaika päättyy: 30.03.23

Media Literacy

Media Literacy -tuella rahoitetaan innovatiivisia ja eri ikäryhmät huomioivia medialukutaitohankkeita. Haun tavoitteena on edistää medialukutaitoon liittyvää osaamisen vahvistamista ja tiedonvaihtoa.

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku medialukutaitohankkeille.  Jaossa on yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia organisaatioita, julkisia tai yksityisiä toimijoita, kansainvälisiä organisaatioita, yliopisto- tai koulutusorganisaatioita, media-alan organisaatioita, tutkimus- tai teknologia-alan organisaatioita tai teknologian tarjoajia.

Mihin tukea voi hakea?

Tavoitteena on myös kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitohankkeita ja -yhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa mediaympäristössä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Hankkeiden tulee liittyä vähintään kahteen seuraavista teemoista: 

  • Jo olemassa olevien innovatiivisten medialukutaitohankkeiden edelleen kehittäminen, jakaminen ja laajentaminen. Hankkeet huomioivat muuttuvan median ekosysteemin, erityisesti toimimalla yli kulttuuri-, maa- ja kielirajojen.
  • Innovatiivisten, olemassa oleviin ja tuleviin verkkoympäristön haasteisiin (ml. disinformaatio) ratkaisuja tarjoavien, interaktiivisten verkkotyökalujen kehittäminen.
  • Kansalaisille kriittistä suhtautumista sekä disinformaation tunnistamista ja siihen reagoimista opettavien työkalujen ja materiaalien kehittäminen.
  • Muuttuvaan mediaympäristöön, kuten manipulaatio- ja AI-tekniikoihin liittyvien, medialukutaitokäytäntöjen kehittäminen.

Paljonko voin saada tukea?

Haettavan tuen maksimäärä on 500.000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen kesto

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.

Näin haet tukea

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

Haun aikataulu

Haku päättyy 30.3.2023. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan syyskuussa 2023.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki