Image

Hakuaika päättyy: 14.02.24

NEWS – Journalism Partnerships (Collaborations)

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet vastaavat uutismedia-alan kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin ja edistävät riippumatonta, vapaata ja moniarvoista mediaympäristöä. Lisäksi hankkeilla tuetaan laadukkaan sisällön toimittamista, digitaalisten taitojen kehittämistä sekä ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukyvyn parantamista.

(CREA-CROSS-2024-JOURPART)

Journalismin kumppanuushankkeiden vuoden 2024 hakukierros julkaistiin 26.10.2023 ja tällä hakukierroksella on yksi hakuaika, joka päättyy 14.2.2024 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET).

Journalismin kumppanuushankkeiden YHTEISTYÖ (Collaborations) -teeman hakukierroksen budjetti on yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Journalismin kumppanuushankkeiden haku jakautuu kahteen teemaan, jotka ovat moniarvoisuus (Pluralism) ja yhteistyö (Collaborations). Hakemus voi käsitellä vain yhtä näistä teemoista. Tämä hakuohje käsittelee yhteistyön teemaa.

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet teemalla yhteistyö (NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations) koskevat korkealaatuista sisällöntuotantoa ja liiketoiminnan malleja, jotka edistävät eurooppalaista yhteistyötä, digitaalisia taitoja, rajat ylittävää ja/tai yhteistyöhön perustuvaa journalismia. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta uutismedia-alasta kestävämpi; edistää luotettavaa tiedottamista, osaamisen kehittämistä ja uutismedia-alan ammattilaisten ja toimittajien työllistymistä.

Keille tuki on tarkoitettu

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelemattomia, julkisia ja yksityisiä median jakelukanavia (ml. lehdistö ja verkkomedia, radio ja podcastit, TV) sekä muita uutismediaan keskittyviä organisaatioita (esim. alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, säätiöt ja koulutusorganisaatiot).

Paljonko tukea voi hakea

Haettu tuki hankkeelle voi olla enintään 2 miljoonaa euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Yhteistyöhön liittyville hankkeille on jaossa tällä hakukierroksella yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Tuki on budjettipohjainen. Tuki korvaa vain tietyt kelvolliset kustannukset (eligible costs) ja kustannukset, jotka ovat todellisuudessa syntyneet hankkeen aikana ja aiheutuneet hankkeesta.

Mihin tukea voi hakea

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä.

Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille.

Hankkeen kesto

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta. Hankeen alkamisajankohta ei saa olla ennen hakemuksen jättöpäivää.

Aikataulu

Haku päättyy 14.2.2024 klo 17 Brysselin aikaa. Hakemuksia arvioidaan helmi-kesäkuussa 2024. Haun tulokset julkaistaan hakijoille elokuussa 2024 ja sopimukset allekirjoitetaan marraskuussa 2024.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei kuitenkaan hankekohtaista neuvontaa).

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki