Image

Hakuaika päättyy: 07.03.24

NEWS – Media Literacy

Tämän tuen tavoitteena on edistää medialukutaitoon liittyvää osaamisen vahvistamista ja tiedonvaihtoa Euroopassa. Rahoituksen avulla halutaan kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitohankkeita ja -yhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa mediaympäristössä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Tukea innovatiivisille medialukutaitohankkeille

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on 26.10.2023 avautunut rahoitushaku medialukutaitohankkeille. Jaossa on tällä vuoden 2024 hakukierroksella yhteensä 2 miljoonaa euroa.

(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Keille tuki on tarkoitettu?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia organisaatioita, julkisia tai yksityisiä toimijoita, kansainvälisiä organisaatioita, yliopisto- tai koulutusorganisaatioita, media-alan organisaatioita, tutkimus- tai teknologia-alan organisaatioita tai teknologian tarjoajia.

Millaiset hankkeet ovat hakukelpoisia?

Hankkeiden tulee liittyä vähintään kahteen seuraavista teemoista:

  • Jo olemassa olevien innovatiivisten medialukutaitohankkeiden edelleen kehittäminen, jakaminen ja laajentaminen. Hankkeet huomioivat muuttuvan median ekosysteemin, erityisesti toimimalla yli kulttuuri-, maa- ja kielirajojen.
  • Innovatiivisten, olemassa oleviin ja tuleviin verkkoympäristön haasteisiin (ml. disinformaatio) ratkaisuja tarjoavien, interaktiivisten verkkotyökalujen kehittäminen.
  • Kansalaisille kriittistä suhtautumista sekä disinformaation tunnistamista ja siihen reagoimista opettavien työkalujen ja materiaalien kehittäminen.
  • Muuttuvaan mediaympäristöön, kuten manipulaatio- ja AI-tekniikoihin liittyvien, medialukutaitokäytäntöjen kehittäminen.

Paljonko tukea voi saada?

Haettavan tuen maksimäärä on 500 000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen kesto 

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta.

Aikataulu

Hakuaika päättyy 7.3.2024 kello 17 Brysselin aikaa. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa ja sopimukset allekirjoitetaan joulukuussa 2024.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Tutustu ennen hakemuksen jättämistä huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media

 

Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki