Deadline: 30.03.23

Audience Development and Film Education

Audience Development and Film Education – utlysningen riktar sig till företag och organisationer i Europa som har ett projekt som fokuserar på publikutveckling eller filmkunnighet.

(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Deadline: 30.3.2023 kl. 17 CET/ Brysseltid

Budget: 6,5 miljoner euro

Stödet publicerades 20.10.2022

För vem?

Audience Development and Film Education – utlysningen riktar sig till företag och organisationer i Europa som har ett projekt som fokuserar på publikutveckling eller filmkunnighet. Ansökan kan göras av en enskild organisation eller av en grupp aktörer från flera länder.

Stöttade aktiviteter

Projekt som tillhandahåller mekanismer för paneuropeiskt samarbete och paneuropeisk publikräckvidd med målet att stimulera intresse och öka kunskapen hos publiken om europeisk film och audiovisuella verk inklusive särskilda program om filmarv.

Projektet måste baseras på en väsentlig andel europeisk film och audiovisuella verk (minst 50 %) och presentera en paneuropeisk publikräckvidd där minst fem (5) länder som ingår i MEDIA-delprogrammet deltar.

Hur mycket stöd kan vi få?

Medias stöd kan vara upp till 70 % av totala godkända kostnader. Det finns ingen minimi- eller maximisumma.

Projektets längd

Projektets längd kan vara 24 – 36 månader. Nästa utlysning publiceras 2025.

Tidtabellen för handläggningen

Stödet publicerades:20.10.2022
Deadline 30.3.2023 kl 17.00 Brysseltid
Evaluering av ansökningarna: april-augusti 2023
Besluten meddelas: september 2023
Avtalet undertecknas:november- december 2023

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om stödet Audience Development and Film Education finns på kommissionensFunding & Tenders portal.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.