Deadline: 26.04.23

European Co-Development

Co-Development-stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

European Co-Development (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

European Co-Development dvs. samutveckling av projekt. Utlysningen för år 2023 publicerades 22.11.2022.

Deadline:  26.4.2023 klo 17.00 CET/Bryssel.

Utlysningens budget är 6 500 000 miljoner euro.

För vem?

Stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Projektledaren måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att ha producerat ett internationellt distribuerat verk sedan 2016 som uppfyller följande krav:

  • Ett animations-, fiktions- eller kreativt dokumentär-projekt (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
  • Verket har visats på bio, TV eller funnits tillgängligt på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.

Alla visningar är av kommersiell art. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

Vad kan vi få stöd till?

Bolagen kan få stöd till:

  • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
  • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnade för distribution på TV eller digital plattform;
  • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.

Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Projektledaren eller en partner i projektet måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet.

Hur mycket stöd kan vi få?

Bolagen kan normalt få max. 60 000 euro var, i vissa fall kan summan vara 100 000 euro. Stödet utgör 70% av projektets estimerade utvecklingsbudjet.

Projektets längd

Projektets längd är max. 30 månader.

Tidtabellen

Stödet publicerades: 22.11.2022
Deadline: 26.4.2023 kl. 17 Brysseltid
Evaluering av ansökningarna: maj-september 2023
Besluten meddelas: oktober 2023
Avtalet undertecknas: december 2023

Tilläggsinformation

Mera information och guidelines finns på kommissionens Funding and Tenders -portaal

Kontakta gärna oss på desken om ni tänker söka samutvecklingsstödet!

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.