Deadline: 06.03.24

European Co-Development

Co-Development-stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

European Co-Development dvs. samutveckling av projekt. Utlysningen för år 2024 publicerades 5.12.2023.

Deadline:  6.3.2024 klo 17.00 CET/Bryssel.

Utlysningens budget är 6 500 000 miljoner euro.

FÖR VEM?

Stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Projektedaren måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att ha producerat ett internationellt distribuerat verk sedan 2017 som uppfyller följande krav:

  • Ett animations-, fiktions- eller kreativt dokumentär-projekt (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
  • Verket har visats på bio, TV eller funnits tillgängligt på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.

Alla visningar är av kommersiell art. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

VAD KAN VI FÅ STÖD TILL?

Bolagen kan få stöd till:

  • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
  • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnade för distribution på TV eller digital plattform;
  • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.

Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Projektledaren eller en partner i projektet måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet.

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Bolagen kan normalt få max. 60 000 euro var, i vissa fall kan summan vara 100 000 euro. Stödet utgör 70% av projektets estimerade utvecklingsbudjet.

PROJEKTETS LÄNGD

Projektets längd är max. 30 månader.

NYTT!

Nytt för 2024 är att ett produktionsbolag nu kan ansöka om mer än ett stöd under samma år. Det innebär att ett produktionsbolag kan ansöka om European Slate Development, European Co-Development och TV and Online Content i 2024 års omgång. Man kan ändå inte få  både Slate- och Co-development-stöd för samma projekt.

Ett produktionsbolag kan ansöka om European Co-Development-finansiering för ETT projekt som koordinator, dvs. som huvudsökande, men kan vara partner i ett eller flera projekt där koordinatorn är från ett annat land.

TIDTABELLEN

Stödet publicerades: 5.12.2023
Deadline: 6.3.2024 kl. 17  Brysseltid
Evaluering av ansökningarna: mars-juli 2024
Besluten meddelas: augusti 2024
Avtalet undertecknas: november – december 2024

TILLÄGGSINFORMATION

Mera information och stödets riktlinjer, finns på kommissionens Funding & Tenders portal. Det lönar sig att läsa igenom stödets riktlinjer,  Call document, innan du går vidare med processen.

Kontakta gärna oss på desken om ni tänker söka stöd!

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.