Deadline: 09.03.23

European Festivals

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främjar filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

European Festivals (CREA-MEDIA-2023-FEST)

Stödets budget: 10 miljoner euro
Deadline: 9.3.2023 kl 17.00 CET (Brysseltid)

För vem?

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främjar filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

Vad kan vi få stöd för?

Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 50% europeisk (icke-nationell) film från minst 15 MEDIA-länder. Festivalen bör ha ett track record på minst tre genomförda festivaler. Festivalen skall även jobba med publikutveckling.

Hur mycket stöd kan vi få?

Kortfilmsfestivaler kan få stöd som varierar mellan 19 000–33 000 euro, enligt antalet filmer. För alla andra filmfestivaler är summorna minst 27 000 euro och max. 75 000 euro.

Stödet betalas ut i form av fasta belopp (sk. lump sums) istället för utifrån en budget.

Projektets längd

Projektets längd är max. 24 månader

Tidtabellen för handläggningen

Deadline: 9.3.2023 kl 17.00 CET (Central European Time, Brysseltid )
Ansökningarna handläggs: mars-juni 2023
Information till de som ansökt: juli 2023
Avtalen undertecknas: september-november 2023

TILLÄGGSINFORMATION

Festivaler som i sitt utbud betonar reklamer, musikvideos, amatörfilmer, film för mobiler etc., omfattas inte av stödet. Samma gäller festivaler som har ett särskilt tema, som arkeologi eller antropologi, medicin, ornitologi, vetenskap, miljö, turism, sport etc.

Du hittar guidelines ”Call document” och tilläggsinformation på portalen Funding & Tenders: Funding and Tenders -portaal

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.