Deadline: 27.04.23

European Film Distribution

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till transnationell distribution av nya icke-nationella europeiska filmer för bättre möjligheter till investering i produktion, förvärv och marknadsföring för bio- och onlinedistribution av icke-nationell europeisk film.

(CREA-MEDIA-2023-FILMDIST)

Deadline: 27.4.2023 kl 17 CET Brysseltid

Budget: 34 miljoner euro

Utlysningen publicerades 22.11.2022.

För vem och till vad?

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till transnationell distribution av nya icke-nationella europeiska filmer för bättre möjligheter till investering i produktion, förvärv och marknadsföring för bio- och onlinedistribution av icke-nationell europeisk film. European Film Distribution -stödets storlek beräknas utifrån biografdistributörens antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film under ett år. Utlysningen 2023 baserar sig på året 2022.

Stödets storlek per biljett varierar bl a. beroende på produktionsland. European Film Distribution-stödets budget för år 2023 är 34 miljoner euro.

Distributören bör foga ett intyg, Declaration of admissions, till sin ansökan (erhålls från Finska Filmstiftelsen på begäran).

Stödet har två skeden, “generation” och “reinvest”. Under det andra skedet kan stödet investeras i:

  • Samproduktioner
  • MG – minimum guarantees
  • Distributionskostnader (marknadsföringskostnader, Virtual Print Fee, “Booking and Billing”)

Man kan använda stödet på max. europeiska 12 filmer.

Stödets storlek

Distributören har 24 månader på sig att använda stödsumman. Om den totala stödsumman är mindre än 10 000 euro betalas stödet inte ut.

Distributören erhåller 2,10 euro per biljett om filmen härstammar från FR, 2,40 euro för filmer från DE, ES, IT och 2,70 euro för alla andra länder som hör till Kreativa Europa. Stöd betalas för max 75 000 sålda biljetter per film: Detta gäller kategorin dit bl a. Finland, Norge, Sverige, Ungern och Portugal hör. Summorna innehåller ett sk. COVID-tillägg.

Tidtabellen

Utlysningen publicerades 22.11.2022

Stödets deadline är 27.4.2023 kl. 17 CET, Brysseltid

Resultatet meddelas i oktober, kontraktet undertecknas i december 2023-januari 2024.

Tilläggsinformation

Alla ansökningar görs i komissionens portal Funding och Tenders. Du hittar både riktilinjerna Call document” och ansökningshandlingarna i portalen. 

Om du har frågor kring stödet, kontakta gärna oss på desken.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.