Deadline: 25.04.24

European Film Distribution

Syftet med stödet är att främja gränsöverskridande distribution av europeiska icke-inhemska filmer till andra europeiska länder. European Film Distribution är ett stöd till distributörer av långfilmer som söks i efterhand och baseras på biljettförsäljning från föregående år - 2023 i denna omgång.

(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Utlysningen European Film Distribution publicerades 5 december 2023 och deadline för utlysningen är 25 april 2024 kl. 18.00 finsk tid.

Den totala budgeten för 2024 års utlysning är 33,3 miljoner euro.

För vem?

Det europeiska filmdistributionsstödet är ett stöd för distributörer av långfilm, som söks i efterhand och baseras på biljettintäkterna för det föregående året – i denna omgång 2023.

Syftet med stödet är att uppmuntra gränsöverskridande distribution av europeiska icke-inhemska filmer till andra europeiska länder.

Vad kan vi få stöd till?

Stödet är uppdelat i två faser. Genereringsfasen är baserad på biljettförsäljningen av distribuerade europeiska filmer, medan återinvesteringsfasen innebär att det mottagna stödet investeras i förvärv av rättigheter till nya filmer, samproduktion av en europeisk film eller marknadsföring och medvetandehöjande kampanjer för europeiska filmer.

Under programperioden 2021-2027 görs ansökningarna i kommissionens portal Funding & Tenders.

I portalen hittar du också ansökningshandledningen (Call Document) för utlysningen. Läs den noga!

 • Utbetalning av stödet: 70 % betalas ut inom 30 dagar efter undertecknandet av avtalet. Om stödet överstiger 60 000 euro kommer kommissionen att göra en kontroll av den finansiella kapaciteten.
 • Ansökan måste åtföljas av ett intyg på antalet biobiljetter sålda till europeiska filmer.  Dokumentet kan erhållas från den finska filmstiftelsen.
 • Bidrag på mindre än 10 000 euro kommer inte att betalas ut.
 • I portalen består ansökan av tre delar: A, B och C. A och C fylls i direkt i portalen. “Abstract” i del A av ansökan är en text som kan publiceras av kommissionen, så det är bra att ha detta i åtanke när du skriver texten.

Tidtabellen

Tidtabellen för handläggningen är följande:

Steg 1: Genereringsfasen sista ansökningsdag 25.4.2024 kl. 18.00 finsk tid.

Utvärdering av ansökningarna maj-september 2024.

Information till de sökande i oktober 2024.

Undertecknande av kontrakt i januari 2025.

Steg 2: Återinvesteringsfasen

Stödmottagarna har 24 månader på sig att använda det stöd de har fått. Upp till 12 filmer kan investeras i.

Vad kan stödet användas till?

 1. Investering i samproduktion

Om distributören investerar i en samproducerad film måste investeringen styrkas av ett samproduktionsavtal med producenten.

 1. Investering i MG (minimigaranti)

Om distributören investerar i MG (minimigaranti) för en film ska detta styrkas med ett avtal mellan distributören och producenten eller mellan distributören och försäljningsagenten. EU-stödet omfattar endast distributörens ursprungsland, även om avtalet omfattar mer än ett territorium.

 1. Kostnader för distribution
 • Kostnader för marknadsföring och information
 • Optiska och digitala kostnader
 • Kostnader för textning
 • Bokning och fakturering
 1. Reklam- och marknadsföringskostnader för onlinedistribution

 Hur stor stödsumma kan vi få?

Distributören får:

 • 2 euro per såld biljett om den distribuerade filmen kommer från Frankrike,
 • 2,30 euro om filmen kommer från Tyskland, Spanien eller Italien och
 • 2,30 euro om filmen kommer från andra länder i Kreativa Europa.

Det maximala antalet biljetter per film är 75 000.

Om beloppet är mindre än 10 000 euro betalas stödet inte ut.

EU-stödets andel av summan är 70 %.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.