Deadline: 20.06.23

European Film Sales

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till europeiska säljagenter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk film. Stödbeloppet används genom återinvestering i europeisk film.

(CREA-MEDIA-2022-FILMSALES)

Obs! Utlysningen är publicerad 23.11.2022 men öppnar 3.5.2023

Deadline: 20.6.2023

Budget: 5,5 miljoner euro

För vem och till vad?

Stöd ges för internationell försäljning och cirkulation av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar (biograf, VOD, etc) och riktar sig mot både små- och storskaliga produktioner. Detta genom att inkludera stöd för koordinerade distributionsstrategier som täcker flera länder och genom att uppmuntra användandet av undertexter, dubbning och där det är applicerbart – syntolkningsverktyg.

Stödet ska uppmuntra och stötta en bredare transnationell distribution av nyligen producerade europeiska filmer genom att ge stöd till säljagenter (stödsumma baseras på säljagentens prestation på marknaden) som i sin tur ska återinvestera stödsumman i förvärv och marknadsföring och distribution (inklusive online) av nya icke-nationella europeiska filmer.

Stödets storlek

Stödet bestäms och används i två faser:

1. Stödsumman till säljagenten bestäms genom att bedöma bolagets prestation på den europeiska marknaden. Grundsumman är 20 000 euro och på den läggs en viss ersättning per såld biobiljett.
2. Stödsumman återinvesteras i:

  • MG (Minimum Guarantee) eller förskottsbetalningar för internationella försäljningsrättigheter på berättigade icke-nationella europeiska filmer;
  • Marknadsföringskostnader (P&A, reklamkostnader, etc) för berättigade icke-nationella europeiska filmer.

Projektets längd

Projektets längd är 24 månader.

Tidtabellen och tilläggsinformation

Publicerad 23 november 2022

Deadline: 20.6.2023 kl. 17.00 Brysseltid.

Riktlinjer och ansökningshandlingar

European Film Sales (CREA-MEDIA-2023-FILMSALES) 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.