Deadline: 20.06.24

European Film Sales

Stödet riktar sig till europeiska försäljningsagenter som distribuerar europeiska filmer. De sökande måste vara europeiska företag som fungerar som mellanhänder för producenter och som är specialiserade på försäljning och licensiering av film till utländska distributörer eller andra utländska köpare

(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Deadline är 20.6. 2024 kl. 18.00 finsk tid.

Budgeten för 2024 är 5 349 604 euro.

FÖR VEM?

De sökande måste vara europeiska företag som fungerar som mellanhänder för producenter och som är specialiserade på försäljning och licensiering av film till utländska distributörer eller andra utländska köpare.

De sökande måste vara etablerade i ett land som deltar i delprogrammet Media och ägas, direkt eller genom majoritetsägande, av medborgare i detta land.

Försäljningsagenten måste ha rätt att sälja filmerna i minst 10 länder som deltar i programmet Kreativa Europa.

HUR STOR STÖDSUMMA KAN JAG FÅ?

Stödsystemet för försäljningsagenter är uppdelat i två faser:

Fas 1

  1. En sökande kan få 20 000 euro om

– bolaget har förvärvat biografdistributionsrättigheter för minst två filmer under 2023

– Under 2023 har minst 1 av filmerna i dess katalog distribuerats utanför försäljningsagentens land. Filmerna måste vara stödberättigande (se avsnitt 6 Stödberättigande i riktlinjerna för sökande = Call document).

  1. Om den sökande uppfyller villkoren i punkt 1 kan den också få ytterligare stöd baserat på filmernas biljettintäkter.

Fas 2

Försäljningsagenten måste använda de ackumulerade stödmedlen för att köpa, marknadsföra och marknadsföra upp till 5 icke-inhemska filmer.

TIDTABELLEN

Utlysningen publicerades 5.12.2023.

Stödet öppnas på portalen Funding & Tenders den 30.4. 2024.

Sista ansökningsdag är 20.6.2024 kl. 18.00 finsk tid. Ansökningarna utvärderas mellan juli och oktober 2024 och de sökande informeras om besluten i december 2024. Kontrakten för stödmottagarna undertecknas i mars 2025.

Anvisningarna för ansökan finns på Europeiska kommissionens portal Funding and Tenders. Portalen är också platsen för att ansöka. Börja med att läsa Call document, som innehåller villkoren och utvärderingskriterierna för stödet och annan viktig information om hur du ansöker.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.