Deadline: 14.03.23

Films on the Move

Stödet riktar sig till teatralisk och/eller onlinedistribution av europeiska filmer. Ansökan har två deadlines under 2023: 14 mars 2023 och 4 juli 2023.

(CREA-MEDIA-2023-FILMOVE)

Deadlines: 14.3.2023 och 4.7.2023

Budget: 16 miljoner euro

För vem?

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en grupp distributörer. I gruppen skall det minst två distributörer från små eller mycket små medlemsländer.

För vad?

Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer. Stödet till distributören är max. 70 % av kostnaderna för marknadsföringskostnaderna för en icke-nationell europeisk film.

Stödets storlek

Finländska distributörer kan erhålla max. 30 000 euro per film.

Tilläggsinformation

Säljagenten skickar in ansökan till Bryssel.

Guidelines och tilläggsinformation om hela processen finns på kommissionens Funding & Tenders portal. 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.