Deadline: 14.03.24

Films on the Move

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

Stödet publicerades 26.9.2023.

Stödet har två deadlines: 14.3.2024 och 18.7.2024.

Utlysningen har en total budget på 16 miljoner euro. Stödets budget är uppdelad så att 40 % delas ut på våren och 60 % delas ut i juli.

FÖR VEM?

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en grupp distributörer. I gruppen skall det vara minst två distributörer från små eller mycket små medlemsländer.

VAD KAN VI FÅ STÖD FÖR?

Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer. Stödet till distributören är max. 70 % av kostnaderna för marknadsföringskostnaderna för en icke-nationell europeisk film.

HUR STOR STÖDSUMMA KAN VI FÅ?

Finländska distributörer kan erhålla max. 30 000 euro per film.

TIDTABELL

Deadline: 14.3.2024 och 18.7.2024 kl. 17 Brysseltid (CET).

Säljagenten skickar in ansökan till Bryssel.

Guidelines och tilläggsinformation om hela processen finns på kommissionens Funding & Tenders portal.

Läs noggrant Call document.

 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.