Deadline: 25.01.24

Innovation Tools and Business Models

Stödet uppmuntrar utvecklingen och/eller spridningen av innovativa verktyg och affärsmodeller för att förbättra synligheten, tillgängligheten, publiken och mångfalden av europeiska verk i den digitala tidsåldern och/eller konkurrenskraften och miljöanpassningen hos den europeiska audiovisuella branschen.

(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Stödet publicerades 26.9.2023

Deadline: 25.1.2024 kl 17.00 CET Brysseltid.

Utlysningens budget är 8,5 miljoner euro.

För vem, till vad?

Stöttade aktiviteter

  • Verktyg för textning eller tillgänglighet, upptäckbarhet, rekommendation som används i stor utsträckning över gränser och över plattformar för att förbättra synligheten, tillgängligheten och publikpotentialen för europeiska audiovisuella verk.
  • Verktyg som förbättrar effektiviteten och transparensen på de audiovisuella marknaderna: automatiserat rättighetshanteringssystem, teknik för datainsamling och analys;
  • Affärsmodeller som syftar till att optimera synergier och komplementariteter mellan distributionsplattformarna (festivaler, biografer, VOD etc);
  • Affärsverktyg som utforskar nya produktionsmetoder, finansiering, distribution eller marknadsföring som aktiveras eller förbättras av ny teknik (AI, big data, blockchain, etc.).
  • Innovativa verktyg och affärsmodeller som förbättrar klimatomställningen inom den audiovisuella branschen.

Tidtabellen

Deadline för ansökan är 25 januari 2024 kl 17.00 CET Brysseltid.

Evaluering av ansökningarna: januari – april 2024
Information om resultatet till bolaget: juli 24.
Underteckning av kontraktet: oktober 2024.

Tillläggsinformation

Ta gärna kontakt med oss på Desken innan ansökan.

Här hittar du länken till portalen:  Funding and Tenders -portal. Läs Call document om stödens villkor.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.