Deadline: 18.01.24

Markets & Networking

Syftet med stödet för marknader och nätverk är att underlätta nätverkande och europeiskt och internationellt samarbete mellan audiovisuella operatörer med projekt under utveckling och slutförda projekt. Projekten kan vara långfilmer, kortfilmer, TV-serier, videospel eller crossmedia. Stödet syftar också till att underlätta tillgången till europeiska professionella audiovisuella mässor och marknader, både digitala och lokala.

(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Utlysningen för stödet Marknader och nätverk för 2024 publicerades den 3 oktober 2023. Stödet har en ansökningsperiod  som slutar den 18 januari 2024 kl. 17 CET Brysseltid.

Utlysningens budget är 16,5 miljoner euro.

FÖR VEM?

Stödet är öppet för europeiska organisationer, som kan vara privata företag, ideella organisationer, föreningar, välgörenhetsorganisationer, stiftelser, kommuner, städer och andra enheter med majoritetsägande i Europa (medborgare i Kreativa Europas medlemsländer). Enskilda personer har inte rätt att ansöka. Stöd kan beviljas till en enskild sökande organisation eller till ett konsortium av flera sökande organisationer.

TILL VAD?

Syftet med stödet för marknader och nätverk är att underlätta nätverkande och europeiskt och internationellt samarbete mellan audiovisuella operatörer med projekt under utveckling/färdiga för finansiering. Projekten kan vara långfilmer, kortfilmer, tv-serier, videospel eller crossmedia. Stödets mål är att underlätta deltagandet i europeiska professionella audiovisuella mässor och marknader, både digitala och lokala. Projekten får pågå i högst 24 månader.

FÖLJANDE VERKSAMHETER KAN FÅ STÖD:  

1) Fysiska, virtuella eller hybridmarknader för europeiska yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn

Sektorevenemang som fokuserar på B2B-möten mellan yrkesverksamma inom av, som tydligt kan visa sitt bidrag till synligheten och försäljningen av europeiska av-projekt internationellt. Marknaden kan organiseras i ett Kreativa Europa-land eller utanför programländerna. Evenemangen kan fokusera på innehåll och/eller ny teknik och affärsmodeller. Evenemanget bör organiseras på ett miljövänligt sätt.

2) Gemensamma europeiska marknadsföringsåtgärder

Projekten får genomföras av alleuropeiska organisationer eller nätverk som företräder minst 15 länder som omfattas av Mediaprogrammet. Verksamheten kan äga rum i ett Kreativa Europa-land eller utanför . Verksamheten kan äga rum i ett Kreativa Europa-land eller utanför programländerna. Projekten syftar till att underlätta spridning och distribution av europeiska audiovisuella verk. Projekten kan omfatta stöd till tredje part.

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Stödet baseras på projektbudgeten och den sökande kan få ett bidrag på upp till 70 % av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet. Det finns alltså ingen på förhand fastställd minimi- eller maximigräns, utan stödet söks på grundval av projektets egen budget.

PROJEKTETS LÄNGD

Ett projekt får pågå i högst 24 månader.

NYTT 2024

En nyhet i denna utlysning är att ett nätverk av flera marknader eller forum nu kan ansöka om stöd, medan det tidigare har varit enskilda marknader och forum som har ansökt om stöd. Nu kan man ansöka om stöd för ett enskilt evenemang eller ett nätverk av olika aktörer.

Nytt är också att i förra utlysningen var maxnivån för EU-stöd för stödberättigande kostnader 60%, medan den i denna omgång är 70%.

HUR MAN ANSÖKER

Kontakta Media Desken på Finlands filmstiftelse för att diskutera ditt projekt och gå igenom ansökningskriterierna.

Läs ansökningsdokumentet noggrant (Call document), där reglerna och kriterierna för att ansöka om stöd förklaras. Läs även Online manual för ytterligare vägledning när du fyller i ansökningsformuläret online. FAQ (Frequently Asked Questions.

Innan du kan fylla i onlineansökan måste du registrera dig på Europeiska kommissionens portal för finansiering och anbudsförfaranden och få din egen/företagets PIC (Participant Identification Code). Du behöver bara registrera dig första gången. Instruktioner om hur du skaffar en PIC finns här.

 TIDTABELLEN

Sista ansökningsdag 18.1.2024 kl. 17 CET (Brysseltid) –> utvärdering februari-maj 2024 –> information till de sökande i juli 2024 –> undertecknande av kontraktet i oktober 2024.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.