Deadline: 16.07.24

Network of European Cinemas

Utlysningen riktar sig att stödja ett nätverk av europeiska biografer. Biograferna i nätverket måste visa ett visst antal europeiska filmer. Nätverket har också som mål att öka publiksiffrorna, med särskilt fokus på den unga publiken. Biograferna måste också presentera lämpliga strategier för att säkerställa en mer hållbar och miljövänlig industri, jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Utlysningen publicerades 5.12.2023. Ansökningsformuläret kommer att öppnas 4.4.2024 på portalen Funding & Tenders. Sista ansökningsdag är 16.7.2024 kl. 18.00 finsk tid.

Utlysningens budget är 15 miljoner euro.

FÖR VEM?

Stödet riktar sit till ett nätverk av europeiska biografer. Biograferna i nätverket måste visa ett visst antal europeiska filmer. Nätverken syftar också till att öka antalet biobesökare och göra det roligare att gå på bio. Ansökningarna måste också innehålla lämpliga strategier för att säkerställa en mer hållbar och miljövänlig bransch, jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

TILL VAD?

Syftet med stödet är att skapa och underhålla ett nätverk av biografer för att genomföra följande aktiviteter:

1) Nätverksaktiviteter: information och kommunikation för att nå ut till allmänheten och för att genomföra innovativa och samarbetsinriktade åtgärder.

2) Tillhandahållande av ekonomiskt stöd till biografer i nätverket som genomför de stödberättigande verksamheter som anges nedan:

  •  Åtgärder som syftar till att främja och presentera europeiska filmer och öka publiken för icke-nationella europeiska filmer samt främja en mer hållbar och miljövänlig biografsektor
  • Innovativa åtgärder som syftar till att nå ny publik och öka unga biobesökares intresse för europeiska filmer genom att förnya och berika deras filmupplevelse
  • Utnyttja den digitala övergången, inklusive onlineverktyg och datortillämpningar
  • Anpassa de europeiska biografernas affärsmetoder när det gäller hållbarhet, inkludering och tillgänglighet
  • PR- och marknadsföringsåtgärder i partnerskap med andra distributionsplattformar (t.ex. TV-kanaler, VOD-plattformar).

HUR MYCKET STÖD KAN ETT NÄTVERK FÅ?

EU-bidraget kan uppgå till 95 % av de stödberättigande kostnaderna. Den totala budgeten för utlysningen är 15 miljoner euro.

TIDTABELLEN

Projektet får pågå i högst 21 månader.

Ansökningsformuläret öppnas på portalen Funding & Tenders 4.4.2024. Sista ansökningsdag är 16.7. 2024 kl. 18 finsk tid.

Ansökningarna utvärderas mellan juli och september 2024, besluten meddelas i januari 2025 och kontrakten undertecknas i april 2025.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.