Deadline: 11.04.24

Networks of European Festivals

Detta stöd är avsett för nätverk av europeiska filmfestivaler som arbetar tillsammans för att öka allmänhetens intresse för europeisk film och för att främja spridning och synlighet av europeisk film.

(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Utlysningen offentliggjordes den 3 oktober 2023 och sista ansökningsdag är den 11 april 2024 kl. 17.00 Brysseltid (CET).

Stödets budget är 5,5 miljoner euro.

FÖR VEM?

Stödet är avsett för nätverk av europeiska filmfestivaler som arbetar tillsammans för att

  • öka allmänhetens intresse för europeisk film, och
  • främja spridning och synlighet av europeisk film.

Filmfestivaler som ingår i ett festivalnätverk måste uppfylla följande villkor:

  • filmfestivalens program ska rikta sig till en bred publik, inklusive internationella yrkesverksamma och pressen
  • ha ett tydligt curator-, reglerings- och urvalsförfarande
  • 50 % av programmet ska ägnas åt icke-nationella filmer.
  • Festivalerna i nätverket måste vara belägna i Medias medlemsländer, som i denna utlysning är de 27 EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike + 11 andra länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Tunisien och Ukraina.

Utlysningen är öppen för ett europeiskt nätverk av festivaler, bestående av en samordnare (som lämnar in ansökan) och minst tre festivaler. Festivalerna måste uppfylla ovanstående kriterier. Upp till 20 % av de festivaler (inklusive samordnaren) som deltar i nätverket får komma från samma land.

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Det finns ingen övre eller undre gräns för hur mycket bidrag du kan ansöka om, så du ansöker utifrån din egen projektbudget. Det maximala bidraget är 90 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Budgeten för denna utlysning är 5,5 miljoner euro.

VAD KAN MAN ANSÖKA OM STÖD TILL?

Stödberättigande verksamhet för festivalnätverket är:

  • samordnade åtgärder som syftar till att bredda publiken och öka intresset för europeiska filmer och audiovisuella verk
  • samordning av nätverksmedlemmarnas verksamhet på området för hållbar utveckling (t.ex. gemensamma evenemang, kunskapsutbyte)
  • samordnade åtgärder för att främja hållbara och miljömässigt ansvarsfulla metoder
  • stöd till audiovisuella festivaler i de länder som deltar i Media-programmet (genom stöd till tredje part).

Ansökningarna måste innehålla lämpliga strategier för att säkerställa en mer hållbar och miljövänlig filmsektor och för att främja jämställdhet, inkludering och mångfald.

TIDTABELLEN

De projekt som får stöd ska ha en varaktighet på 24 månader.

ATT NOTERA

Europeiska festivaler som uppfyller ansökningskriterierna för detta stöd är berättigade till festivalnätverksstödet samt till MEDIAs individuella festivalstöd.

En festival kan ingå i upp till två europeiska festivalnätverk som får stöd.

År 2024 kommer det inte att finnas något festivalstöd öppet för enskilda festivaler, endast detta festivalnätverksstöd. Nästa utlysning för enskilda festivaler kommer att gälla budgetåret 2025.

Efter den nuvarande öppna utlysningen kommer nästa omgång för stöd till festivalnätverk att äga rum 2026.

TIDTABELLEN

Sista ansökningsdag för utlysningen är 11 april 2024 kl. 17.00 (lokal tid Bryssel, kl 18 finsk tid). Projekten kommer att utvärderas mellan april och augusti. De sökande kommer att informeras om besluten i oktober 2024 och kontrakten kommer att undertecknas i januari 2025.

ANSÖKNINGSVILLKOR

Villkoren för att ansöka om finansiering finns på Europeiska kommissionens  Funding and Tenders -portal. Ansökningsformuläret finns på samma portal. Börja med att läsa reglerna för stödet, dvs.  Call document noggrant.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.