Deadline: 16.05.23

TV and Online Content

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och online-sektorn.

TV and Online Content (CREA-MEDIA-2023-TV-ONLINE)

Stödet publicerades 18.10.2022

Deadlines: 17.1.2023 och 16.5.2023 kl 17.00 CET Brysseltid.

Utlysningens budget är  22 miljoner euro.

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och onlinesektorn.

För vem?

TV och online -stödet söks av produktionsbolaget till produktionskostnader för drama, kreativ dokumentär eller animation.

Vad kan vi få stöd för?

Ansökan kan skickas in senast vid produktionsstart (principal photography). För att vara godkänd för stöd krävs att minst två tv-kanaler från två olika MEDIA-anslutna länder är inblandade i projektet, som ska vara ämnat i första hand för tv-distribution. VOD- och SVOD -platforms räknas som tv-kanaler.

Särskilt fokus kommer ges projekt som presenterar innovativa aspekter både gällande innehåll och finansiering, där en tydlig koppling finns till de tänka distributionsstrategierna.

Ansökan bör också innehålla adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Enligt genre krävs en längd på:

  • minst 90 minuter för drama/fiktion (one-off eller serie)
  • minst 24 minuter för animation (one-off eller serie)
  • minst 50 minuter för dokumentär (one-off eller serie)

I fortsättningen är uppföljare (sequels) tillåtna i alla genrer.

Hur stor stödsumma kan vi få?

TV och online-stödets budget för 2023 är 22 miljoner euro.

Stödet kan uppgå till 20 % av produktionsbudgeten:

För kreativa dokumentärer kan stödet uppgå till max 300 000 euro.

För animationer kan stödet uppgå till max 500 000 euro.

För drama kan stödet uppgå till max:

  • 500 000 euro om den godkända produktionsbudgeten är under 10 miljoner euro.
  • 1 miljon euro om den godkända produktionsbudgeten är mellan 10 miljoner och 20 miljoner euro.
  • 2 miljoner euro om den godkända produktionsbudgeten är över 20 miljoner euro.

Bolaget måste ha säkrat minst 40 % av finansieringen till den totala uppskattade produktionsbudgeten från tredje part. Den här finansiering måste bekräftas genom nyligen signerade bindande LOC:er, där projektets titel, köpesumma, licensperiod och vilken typ av rättigheter som sålts, ska framgå. Licensperioden är normalt max. 7 år.

Projektets längd

Projektets längd är max. 36 månader.

Tidtabellen för handläggningen

Stödet publicerades: 18.10.2022
Deadline: 17.1.2023 och 16.5.2023 kl 17 BCET Brysseltid
Evaluering av ansökningarna 17.1.2023: februari-april 2023
Besluten meddelas: juni 2023
Avtalet undertecknas: juli-augusti 2023

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation och guidelines finns på kommissionens portal Funding & Tenders: TV and Online Content (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.