Deadline: 14.05.24

TV and Online Content

Målet med stödet till TV- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella producenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och online-sektorn.

(CREA-MEDIA-2024-TV-ONLINE)

Stödet publicerades 26.9.2023

Deadlines: 7.12.2023 och 14.5.2024 kl 17.00 CET Brysseltid.

Utlysningens budget är  20 miljoner euro. Budjeten är uppdelad så, att 40 % delas ut vid deadline i december och 60 % i maj 2024.

För vem?

TV och online -stödet söks av produktionsbolaget till produktionskostnader för drama, kreativ dokumentär eller animation.

Vad kan vi få stöd för?

Ansökan kan skickas in senast vid produktionsstart (principal photography). För att vara godkänd för stöd krävs att minst två tv-kanaler från två olika MEDIA-anslutna länder är inblandade i projektet, som ska vara ämnat i första hand för tv-distribution. VOD- och SVOD -platforms räknas som tv-kanaler.

Särskilt fokus kommer ges projekt som presenterar innovativa aspekter både gällande innehåll och finansiering, där en tydlig koppling finns till de tänka distributionsstrategierna.

Ansökan bör också innehålla adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Enligt genre krävs en längd på:

  • minst 90 minuter för drama/fiktion (one-off eller serie)
  • minst 24 minuter för animation (one-off eller serie)
  • minst 50 minuter för dokumentär (one-off eller serie)

I fortsättningen är uppföljare (sequels) tillåtna i alla genrer.

Hur stor stödsumma kan vi få?

TV och online-stödets budget för 2024 är 20 miljoner euro.

Stödet kan uppgå till 20 % av produktionsbudgeten:

För kreativa dokumentärer kan stödet uppgå till max 300 000 euro.

För animationer kan stödet uppgå till max 500 000 euro.

För drama kan stödet uppgå till max:

  • 500 000 euro om den godkända produktionsbudgeten är under 10 miljoner euro.
  • 1 miljon euro om den godkända produktionsbudgeten är mellan 10 miljoner och 20 miljoner euro.
  • 2 miljoner euro om den godkända produktionsbudgeten är över 20 miljoner euro.

Bolaget måste ha säkrat minst 40 % av finansieringen till den totala uppskattade produktionsbudgeten från tredje part. Den här finansiering måste bekräftas genom nyligen signerade bindande LOC:er, där projektets titel, köpesumma, licensperiod och vilken typ av rättigheter som sålts, ska framgå. Licensperioden är normalt max. 7 år.

Projektets längd

Projektets längd är max. 36 månader.

Tidtabellen för handläggningen

Stödet publicerades: 26.9.2023
Deadline: 7.12.2023 och 14.5.2024 kl 17  CET Brysseltid
Evaluering av ansökningarna 7.12.2023: december 2023-april 2024
Besluten meddelas: juni 2024
Avtalet undertecknas: september 2024

 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.