Deadline: 01.03.23

Video Games and Immersive Content Development

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publiker. Stödet syftar också till att öka konkurrenskraften hos den europeiska dataspelsbranschen.

(CREA-MEDIA-2023-DEVVIGM)

Stödet publicerades 20.10.2022

Deadline: 1.3.2023 kl 17.00 CET/ i Bryssel.

Utlysningens budget är 6 miljoner euro.

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publiker. Stödet syftar också till att öka konkurrenskraften hos den europeiska dataspelsbranschen och andra bolag som producerar interaktivt immersivt innehåll på europeiska och internationella marknader. Detta genom att stärka förmågan att behålla immateriella rättigheter hos europeiska utvecklare.

För vem?

Stöd ges till utveckling av verk/prototyper med interaktiv narrativ storytelling med originellt innehåll och/eller högkvalitativt gameplay. Det ska vara ämnat för produktion och globalt kommersiellt nyttjande via PC, konsol, handhållna enheter och/eller annan teknologi.

Målet är att ge stöd till dataspelsproducenter och andra bolag som producerar immersivt innehåll för att kunna utveckla verk med en hög originalitet, innovationsnivå och kreativt värde. Verk som också håller en hög nivå gällande kommersiellt värde och möjlighet att resa och nå europeiska och internationella marknader.

Sökande bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Vad kan vi få stöd till?

Sökande ska vara europeiska dataspelsproduktionsbolag, XR-studios eller audiovisuella produktionsbolag som kan uppvisa erfarenhet av att ha producerat kommersiellt distribuerade verk. Obs! I fortsättningen behöver det kommersiellt distribuerade verket inte vara narrativt. Dataspelet/verket man söker stöd till, bör fortsättningsvis vara narrativt.

Tidsramen för referensverket är tidigast 1.1.2020 och innan deadline. För att läsa mer om kriterier för att kunna söka, läs noga igenom regelverket Call document. Själva ansökan består av tre delar, av vilka A och C fylls i direkt i kommissionen portal Funding och Tenders och B laddas ner. Har bolaget ingen PIC-kod, bör man först registrera det.

Både Call document och ansökningshandlingarna finns i portalen Funding and Tenders: Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM).

Bara aktiviteter kopplade till utvecklingsfasen av narrativa dataspel och interaktiva narrativa immersiva upplevelser, oavsett plattform eller distributionsmetod, är berättigade stöd.

Utvecklingsfasen definieras som: fas som startar med den första idén och slutar vid produktion av en första spelbar prototyp eller första testversion, vilket som än kommer först.

För att räknas som narrativt, måste storyn berättas eller visas genom hela spelet/immersiva interaktiva upplevelsen (in-game storytelling) och inte bara i en inledning eller ett slut.

Hur stor stödsumma kan vi få?

Budgeten för stödet 2023 är 6 miljoner euro. Maximal stödsumma kan uppgå till 150 000 euro.

Projektets längd

Projektets längd är max. 36 månader.

Tidtabellen

Deadline för ansökan är 1 mars 2023 kl 17.00 CET Brysseltid

Evaluering av ansökningarna: april – juli 2023
Information om resultatet till bolaget: augusti 2023.
Underteckning av kontraktet: oktober 2023.

Tilläggsinformation

Ta gärna kontakt med oss på Desken innan ansökan.

Här hittar du länken till portalen: Video Games and Immersive Content Development (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM)

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.