Deadline: 24.01.24

Video Games and Immersive Content Development

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publiker. Stödet syftar också till att öka konkurrenskraften hos den europeiska dataspelsbranschen.

(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Stödet publicerades 26.9.2023

Deadline: 24.1.2024 kl 17.00 CET Brysseltid.

Utlysningens budget är 7 miljoner euro.

FÖR VEM?

Stöd ges till utveckling av verk/prototyper med interaktiv narrativ storytelling med originellt innehåll och/eller högkvalitativt gameplay. Det ska vara ämnat för produktion och globalt kommersiellt nyttjande via PC, konsol, handhållna enheter och/eller annan teknologi.

Målet är att ge stöd till dataspelsproducenter och andra bolag som producerar immersivt innehåll för att kunna utveckla verk med en hög originalitet, innovationsnivå och kreativt värde. Verk som också håller en hög nivå gällande kommersiellt värde och möjlighet att resa och nå europeiska och internationella marknader.

Sökande bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

VAD KAN VI FÅ STÖD TILL?

Sökande ska vara europeiska dataspelsproduktionsbolag, XR-studios eller audiovisuella produktionsbolag som kan uppvisa erfarenhet av att ha producerat kommersiellt distribuerade verk.

Obs! I fortsättningen behöver det kommersiellt distribuerade verket inte vara narrativt. Dataspelet/verket man söker stöd till, bör fortsättningsvis vara narrativt.

Tidsramen för referensverket är tidigast 1.1.2021 och innan deadline. För att läsa mer om kriterier för att kunna söka, läs noga igenom regelverketCall document. Själva ansökan består av tre delar, av vilka A och C fylls i direkt i kommissionen portal Funding och Tenders och B laddas ner. Har bolaget ingen PIC-kod, bör man först registrera det.

Både Call document och ansökningshandlingarna finns i portalen Funding and Tenders: Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM).

Bara aktiviteter kopplade till utvecklingsfasen av narrativa dataspel och interaktiva narrativa immersiva upplevelser, oavsett plattform eller distributionsmetod, är berättigade stöd.

Utvecklingsfasen definieras som: fas som startar med den första idén och slutar vid produktion av en första spelbar prototyp eller första testversion, vilket som än kommer först.

För att räknas som narrativt, måste storyn berättas eller visas genom hela spelet/immersiva interaktiva upplevelsen (in-game storytelling) och inte bara i en inledning eller ett slut.

HUR STOR STÖDSUMMA KAN VI FÅ?

Budgeten för stödet 2024 är 7 miljoner euro. Maximal stödsumma kan uppgå till 200 000 euro.  Nytt för 2024: Stödets andel av de totala, godkända kostnaderna kan vara max. 60%. Man kan söka stöd till flera spel samtidigt, under samma år och samma utlysning.

PROJEKTETS LÄNGD

Projektets längd är max. 36 månader.

TIDTABELLEN

Deadline för ansökan är 24 januari 2024 kl 17.00 CET Brysseltid.

Evaluering av ansökningarna: februari – maj 2024
Information om resultatet till bolaget: juni 2024.
Underteckning av kontraktet: oktober 2024.

Tilläggsinformation

Ta gärna kontakt med oss på Desken innan ansökan.

Här hittar du länken till portalen:  Funding and Tenders portal.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.