Aftersun (2022). Kuva: Sarah Makharine.

Mies ja tyttö laivan kannella

Beviljade Media-stöd till Finland 2022

Kreativa Europa / Media beviljade totalt 1 758 457 euro till Finland under 2022.

Stödsumman är nästan komplett, endast Europa Cinemas stöd till biograferna är en försiktig uppskattning. Konkurrensen om stöden är hård, så resultatet är på en god nivå. Summorna till produktiosbolagen består av Slate Development, totalt 685 000 euro, och Co-Development, totalt 120 000 euro. Inget bolag erhöll stöd TV and Online under året.

Festivalerna erhöll ett två-årigt stöd 2021 som täcker 2021 och 2022 (279 000 euro) så de kunde enbart söka stöd till nätverk för festivaler år 2022 (45 000 euro). Festivalerna i Finland har klarat sig mycket bra i tävlingen om stöden.

Distributionsstöden till distributörerna är två: Film Distribution och Film on the Move. Stödens alla detaljer ser vi först när kontrakten avslutats, men klumpsumman till distributörerna är inalles 730 218 euro. Ett bolag erhöll Film Sales -stöd 118 239 euro. Nätverket för biograferna Europa Cinemas, har inte ännu meddelat den slutliga stödsumman till biograferna.

Här ser du listan över alla beviljade stöd år 2022 (på finska):

2022 MEDIA-päätökset