Artikkeli kuva

Deadlines i april och maj

Vårens sista ansökningsdagar närmar sig. Vi vill påminna om de tre öppna Media-stöden.

Stöd                                                                          Deadline

European Co-Development                                26.4.2023

European Film Distribution                                 27.4.2023

TV and Online Content                                        16.5.2023

Vi hjälper gärna i alla frågor som rör stöden. Av de aktuellla stöden riktar sig Co-Development och TV and Online Content till produktionsbolagen och European Film Distribution till distributörerna av europeisk film. Du hittar mera information om stöden och länkar till komissionens portal under rubriken Media-stöden.