Artikkeli kuva

Deadlines våren 2023

Det finns 7 aktuella Media-stöden under våren. Films on the Move är ett stöd till distributörer, som dock söks av försäljningsagenten, och Audience Development and Film Education -stödet riktar sig till aktörer som jobbar med filmkunnighet och publik. Stödet Video Games and Immersive Content riktar sig till bolag inom spelindustrin.

De aktuella Media-stöden under våren är: Video Games and Immersive Content Develoment, European Festivals, Films on the Move, Audience Development and Film Education, European Co-Development, European Film Distribution och TV and Online Content.

Stödets namn DeadlineDeadline
Video Games and Immersive Content Development1.3.2023
European Festivals9.3.2023
Films on the Move14.3.20234.7.2023
Audience Development and Film Education30.3.2023
European Co-Development26.4.2023
European Film Distribution27.4.2023
TV and Online Content(17.1.2023)16.5.2023

 

Films on the Move är ett stöd till distributörer, som dock söks av försäljningsagenten, och Audience Development and Film Education -stödet riktar sig till aktörer som jobbar med filmkunnighet och publik. Stödet Video Games and Immersive Content riktar sig till bolag inom spelindustrin.

Sektorövergripande stöd

Inom Kreativa Europa finns även sk. sektorövergripande stöd, utöver delprogrammen Media och Kultur. Följande utlysningar har deadlines under de närmaste månaderna. Tilläggsinformation om alla stöd finns på adressen Funding and Tenders -portal. Kontakta oss gärna om det är något du funderar över!

Stödets nams  Deadline
Media Literacy30.3.2023
Creative Innovation Lab20.4.2023
Journalism Partnerships27.4.2023

Ta kontakt med Media Desken!

Vi hjälper gärna i alla frågor som rör stöden. Ta kontakt med oss, så kan vi tillsammans gå igenom huruvida stödet lämpar sig för ditt projekt. Ansökningen görs direkt i kommissionens portal och på engelska: Funding and Tenders -portal.

Riktlinjerna (Call document och övriga anvisningar) och ansökningsformulären finns i portalen. Klicka på Creative Europe och Open calls.