Artikkeli kuva

En central ändring i Medias dataspelstöd i år

Kreativa Europa / Medias stöd till dataspelsbranschen i Europa heter Video Games and Immersive Content Development. Stödet har en deadline i år: 1.3.2023 kl. 17.00 Brysseltid. Stödet riktar sig till utvecklingen av dataspel.

Spelet – eller Virtual Reality-verket – bör ha ett narrativt innehåll. Stödet kan sökas av dataspelsbolag, XR-studios och produktionsbolag som tidigare har producerat och kommersiellt distribuerat ett dataspel efter 1.1.2020.

Årets utlysning innehåller en viktig förändring i reglerna. Fortsättningsvis ska det stödda spelet vara narrativt, men den tidigare visade erfarenheten kan nu vara ett dataspel som inte är narrativt. Spelet bör dock fortfarande vara producerat och kommersiellt distribuerat tidigast 1.2.2020. En betydande förändring av reglerna, och i fortsättningen har flera dataspelsbolag än förr en möjlighet att söka stöd. Stödet kan vara max 150 000 euro för utveckling av spelet.

Läs mera här: http://www.mediadesk.fi/tuet/hankekehittelypeleille.shtml