naisen ja miehen kasvot ja vihreää maisemaa

Färska studier från EU: The European Media Industry Outlook och Greening the Creative Europe programme

EUs kommission har publicerat två studier i maj, The European Media Industry Outlook som undersöker trender inom AV-industrin och Greening the Creative Europe programme som behandlar hur programmet kan bidra till en hållbar utveckling.

The  European Media Industry Outlook granskar tre områden: den audiovisuella branschen i Europa, spelbolagen i Europa samt nyhetsmedia. I rapporten ges en överblick av det aktuella läget för nya teknologier, och av produktions- och konsumtionsmodeller i de 27 medlemsländerna. Rappporten är en del av kommissionens Media and Audiovisual Action Plan.

En färsk studie om grön omställning för Kreativa Europa -programmet har publicerats av Europeiska kommissionen. Studien Greening the Creative Europe Programme syftar till att ge vägledning med goda råd och praxis i arbetet för en mer hållbar framtid. Den innehåller rekommendationer om miljö- och hållbarhetsindikatorer och riktar sig till kulturella och kreativa sektorn och till sökande inom programmet.