Artikkeli kuva

MEDIA-stöd till Finland 2023

Listan över projekt som beviljats Kreativa Europa -stöd under året 2023 är nu fullständig. Året var det bästa någonsin för Finland! Totalt erhöll den finska AV-branschen en summa på nästan 2,7 miljoner euro.

Vi på Media desken gratulerar er alla!

Speciellt bra gick det för produktionsbolagen som ansökte om Slate Development -stöd. Det är också glädjande, att fyra finska festivaler erhöll stöd.

Se hela beslutslistan här: https://mediadesk.fi/paatokset