Sektorsövergripande stöd

De sektorsövergipande stöden i Kreativa Europa är bl a. Innovative Labs-stödet och stöden till nyhetsmedier. Du kan få hjälp och stöd i arbetet med ansökan från både informationskontoret delprogram Kultur och från Media Desken: De sektorsövergripande stöden täcker både de kulturella och de kreativa sektorerna.

De sektorsövergripande stöden finansierar bla. olika innovativa projekt som täcker olika branscher samt nyhetsmedier och journalism. Creative Innovation Labs syftar till att utveckla innovativa, digitala projekt som bidrar till positiva effekter på utvecklingen inom de kulturella och kreativa sektorerna. Stödet till nyhetsmedier kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistområdet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.

Ta kontakt! Vi är här för att hjälpa.

Kontaktuppgifter

Sektorsövergripande stöd

Ei näytettäviä julkaisuja