Deadline: 20.04.23

Creative Innovation Lab

Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.

(CREA-CROSS-2023-INNOVLAB)

Deadline: 20 april 2023 kl. 17.00 CET Brysseltid

Budget: 5,4 miljoner euro

Creative Innovation Lab

Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.

Stöd till Creative Innovation Lab kan sökas för samarbeten mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn som syftar till att utveckla innovativa, digitala projekt som bidrar till positiva effekter på utvecklingen inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Syftet är att stödja innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik, exempelvis VR (virtual reality). Nya digitala, innovativa lösningar som får en långsiktig påverkan på de kulturella och kreativa sektorerna prioriteras. Utvecklingen ska möjliggöra nytänkande genom exempelvis nya modeller och metoder som kan användas inom både den audiovisuella sektorn och minst en annan sektor.

Ansökan görs gemensamt av ett konsortium bestående av minst tre organisationer baserade i minst två olika länder. Ett projekt omfattar en projektledare och ytterligare minst två partnerorganisationer. Samtliga organisationer behöver vara baserade i länder som deltar i programområde MEDIA. Det ska finnas expertis från både den audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer i projektet. Om dessa villkor är uppnådda går det även bra att inkludera organisationer från andra sektorer.

Syftet med Creative Innovation Lab är att bidra till policyutveckling och innovation. Stödet ska uppmuntra aktörer från olika kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar med en positiv långsiktig inverkan på flera kulturella och kreativa sektorer.

Beviljade projekt ska bidra till att skapa innovativa lösningar (exempelvis verktyg, modeller eller metoder) som kan tillämpas både inom den audiovisuella sektorn och minst en annan kreativ eller kulturell sektor. Lösningarna bör vara lätt replikerbara och ha möjlighet att nå en marknad.

Projektet ska bidra till att främja konkurrenskraft, publikengagemang och publikutveckling, stärkt samarbete, mångfald, klimat, spridning av metoder, samt ökad synlighet, tillgänglighet och mångfald gällande att nå ny publik.

Förväntade effekter:

  • Utvecklandet av innovativa kreativa processer
  • Ökad synlighet, tillgänglighet och mångfald bland europeiskt innehåll i den digitala tidsåldern
  • Förbättrade affärsmodeller och bättre användning av data
  • Ökad potentiell publik för europeiskt innehåll i den digitala tidsåldern
  • Stöd av grönt och cirkulärt ekonomiskt tänk, inklusive innovationer för hållbarhet, inkludering och välmående – som går i linje med prioriteringar för New European Bauhaus

Stödberättigade projekt:

Alla ansökningar behöver omfatta en strategi som visar hur projektet inkluderar en hållbar och miljövänlig inriktning och implementerar de tvärgående perspektiven inkludering, mångfald och jämställdhet.

  • Rättighetshantering och ersättningsmodeller (öppenhet och rättvis betalning)
  • Datainsamling och analys (särskilt med avseende på förutsägelser om innehåll och beteende)
  • Affärsmodeller som utforskar nya modeller för produktion, finansiering, distribution eller marknadsföring som möjliggörs eller förbättras genom ny teknologi (AI, big data, blockkedjeteknik, Metaverse, NFT, etc)
  • Hållbarhet i konsumentkedjan (även i förhållande till projektet New European Bauhaus)
  • Innovativa verktyg inom området desinformation

Projektets längd

Projektets längd är max. 24 månader.

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka. Du kan också kontakta Agencyn i Bryssel på EACEA-CROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu .

Tilläggsinformation och guidelines (Call document) finnns här: Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB) 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.