Deadline: 27.04.23

Journalism partnerships

Syftet är att säkerställa nyhetsmediernas mångfald och konkurrenskraft. Stödet kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistikområdet.

(NEWS – Journalism partherships – Collaborations)

(CREA-CROSS-2023-JOURPART-COLLABORATIONS)

och

(NEWS -Journalism partherships – Pluralism)

(CREA-CROSS-2023-JOURPART-PLURALISM)

Syftet är att säkerställa nyhetsmediernas mångfald och konkurrenskraft. Stödet kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistikområdet.

Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella och tekniska utmaningar. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.

Stöd kan bland annat sökas för att testa innovativa affärsmodeller, nya format och tekniska standarder, framtagande av handböcker, marknadsföring och ökad mediekunskap, nätverk för kunskapsutbyte eller utbytesprogram och kollaborativa journalistiska projekt inom print-, digital- och etermedia.

Projektet ska drivas som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst två partners baserade i länder som deltar i Kreativa Europa. I bedömningen prioriteras samarbeten med många partners som täcker ett brett geografiskt område i Europa. Projektet kan pågå i upp till 24 månader.

Ansökan ska inkludera ett eller båda prioriteringar:

  1. Främja den ekonomiska affärsutvecklingen inom nyhetsjournalistiken.
    Så som utveckling av innovativa affärsmodeller, nya format, plattformar och tekniska standarder, framtagande av handböcker, kompetensutveckling och nätverk för kunskapsutbyten.
  2. Främja kollaborativa journalistiska projekt för ökad kvalitet och effektivitet inom nyhetsjournalistiken. Så som exempelvis att testa nya produktionsmetoder och format, kompetensutveckling och utbyten för journalister, kollaborativa journalistiska projekt, framtagande av redaktionella standarder, marknadsföring och utåtriktade insatser.

Maximal stödsumma kan uppgå till 2 000 000 eller 3 000 000 EUR, beroende på projektets fokus och omfattning (Collaborations eller Pluralism), detsamma gäller samfinansieringsgraden som kan vara antingen 80 % eller 90 %.

Ett projekt kan pågå i max två år.

Deadline för ansökan är den 27 april 2023 kl. 17.00 CET.

Tilläggsinformation finns på komissionens Funding & Tenders-portal. Kontakta gärna oss på desken, eller EACEA i Brysse på adressen EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu 

Tilläggsinformation och guidelines (call document) finns på komissionens Funding & Tenders-portal:

Ämne 1: Collaborations 

Ämne 2: Pluralism 

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.