Deadline: 14.02.24

NEWS – Journalism Partnerships (Collaborations)

Europeiska partnerskap för journalistik svarar på de strukturella och tekniska förändringar som nyhetsmediesektorn står inför och främjar en oberoende, fri och pluralistisk mediemiljö. De stöder också tillhandahållandet av kvalitetsinnehåll, utvecklingen av digitala färdigheter och förbättringen av den professionella journalistikens funktion och konkurrenskraft.

(CREA-CROSS-2024-JOURPART)

Utlysningen 2024 för partnerskap för journalistik offentliggjordes 26 oktober 2023 och deadline  är 14 februari 2024 kl. 17.00 Brysseltid (CET).

Den totala budgeten för ansökningsomgången för temat Samarbeten (Collaborations)inom ramen för partnerskapen för journalistik är 6 miljoner euro.

Utlysningen för partnerskap inom journalistik är indelad i två teman: Pluralism och Samarbeten. En ansökan kan endast avse ett av dessa teman. Denhär texten handlar om temat Samarbeten.

Temat NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations i det europeiska partnerskapsprogrammet för journalistik gäller innehållsproduktion av hög kvalitet och affärsmodeller som främjar europeiskt samarbete, digitala färdigheter, gränsöverskridande och/eller samarbetsinriktad journalistik. Syftet är att göra den europeiska nyhetsmediebranschen mer hållbar, att främja tillförlitlig information, kompetensutveckling och anställning av yrkesverksamma inom nyhetsmedier och journalister.

FÖR VEM?

Projekten måste involvera minst tre aktörer från tre länder som deltar i Kreativa Europa-programmet.

Deltagarna kan vara ideella, offentliga och privata mediedistributionskanaler (inklusive press och onlinemedier, radio och podcasts, TV) och andra organisationer som fokuserar på nyhetsmedier (t.ex. branschorganisationer och icke-statliga organisationer, stiftelser och utbildningsorganisationer).

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Det högsta belopp som kan sökas för ett projekt är 2 miljoner euro. Det maximala EU-bidraget får inte överstiga 80 % av de totala projektkostnaderna. Totalt finns 6 miljoner euro tillgängligt för samarbetsprojekt i den här utlysningen.

Stödet är budgetbaserat. Endast vissa stödberättigande kostnader och kostnader som faktiskt uppstått under och av projektet kommer att återbetalas.

TILL VAD?

Finansiering finns tillgänglig för samarbetsprojekt inom alla sektorer av nyhetsmedier eller mellan dem.

Projekten ska öka samarbetet och leda till systemförändringar inom sektorn. Åtgärderna måste vara motiverade och baserade på behoven inom de utvalda sektorerna.

Projekten kan till exempel resultera i:

  • stora nätverk av yrkesverksamma inom nyhetsmedier som delar med sig av bästa praxis
  • sektoriella informationskonsortier som arbetar med tekniska format och/eller olika journalistiska genrer
  • kompetensutveckling för journalister och yrkesverksamma inom näringslivet
  • nya innovationer och kreativa tillvägagångssätt i journalistiska produktions- och distributionsprocesser
  • ökat intresse för nyhetsinnehåll i olika sociala, språkliga och åldersgrupper
  • ökad synlighet för journalistiskt producerat innehåll.

TIDTABELLEN

Utlysningen stänger 14 februari 2024 kl. 17.00 (lokal tid Bryssel). Ansökningarna kommer att utvärderas mellan februari och juni 2024. Resultaten kommer att offentliggöras för de sökande i augusti 2024 och kontrakten kommer att undertecknas i november 2024.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt via portalen EU:n Funding & Tenders. Innan du fyller i din ansökan bör du noggrant läsa ansökningsdokumentet Call document på FTOP-portalens ansökningssida, där de särskilda villkoren för ansökningsomgången förklaras.

För mer information om ansökningsomgången, vänligen kontakta Media Desken.

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.