Deadline: 30.03.23

NEWS – Media Literacy

Media Literacy: Projektmedlen tilldelas samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyte och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet. Målet är att motverka desinformation via falska nyheter.

(CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY)

Deadline: 30.3.2023 kl. 17 CET Brysseltid

Budget: 2 miljoner euro

Stöd till medie- och informationskunnighet

Projektmedlen tilldelas samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyte och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet. Målet är att motverka desinformation via falska nyheter (s.k. Fake News) eller ensidig information (genom s.k.filterbubblor).

Vilka projekt får stöd?

Arbetet sker i fleråriga, nära samarbetsprojekt med europeiska konsortier som skalar upp erfarenheter över nationella-, kulturella- och språkliga gränser och utifrån dessa kan utveckla verktyg och åtgärder för ökad medie- och informationskunnighet. Dessa aktiviteter ska täcka olika typer av medieleveransformer.

Vilka kan söka?

Medel kan sökas av en internationell projektgrupp inom medie- och informationskunnighet, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från tre europeiska länder som deltar i programmet Kreativa Europa.

Målet är att främja policysamarbete och innovativa aktiviteter. Projektet ska bidra till mångfald, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker.

Stödets storlek

Maxbelopp som kan sökas är 500 000 euro.

Kontakta gärna oss på desken. Tilläggsinformation och guidellines (Call document) finns här:
NEWS – Media literacy (CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY)

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.