Deadline: 07.03.24

NEWS – Media Literacy

Syftet med stödet är att främja stärkandet av mediekompetens och informationsutbyte i Europa och att utveckla innovativa gränsöverskridande mediekompetensprojekt och samhällen i en ständigt föränderlig digital mediemiljö, med hänsyn till behoven hos olika åldersgrupper.

STÖD TILL INNOVATIVA PROJEKT FÖR MEDIEKUNSKAP

En utlysning för finansiering av mediekompetensprojekt har öppnats inom ramen för den övergripande delen av EU:s program Kreativa Europa den 26.10.2023. Totalt 2 miljoner euro finns tillgängliga för 2024.

(CREA-CROSS-2024-MEDILITERACY)

FÖR VEM?

Projekten måste involvera minst tre aktörer från tre länder som deltar i programmet Kreativa Europa.

Deltagarna kan vara vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisationer, offentliga eller privata aktörer, internationella organisationer, universitets- eller utbildningsorganisationer, medieorganisationer, forsknings- eller teknikorganisationer eller teknikleverantörer.

TILL VAD?

Projekten måste ha anknytning till minst två av följande teman

  • Vidareutveckling, delning och utvidgning av befintliga innovativa projekt för mediekunskap. Projekten bör ta upp det föränderliga medieekosystemet, särskilt genom att arbeta över kulturella, nationella och språkliga gränser
  • Utveckling av innovativa, interaktiva onlineverktyg som ger lösningar på befintliga och framtida utmaningar i onlinemiljön (inbegripet desinformation).
  • Utveckling av verktyg och material för att lära medborgarna att vara kritiska och att känna igen och reagera på desinformation
  • Utveckla metoder för mediekunskap som är kopplade till den föränderliga mediemiljön, inklusive manipulation och AI-teknik.

HUR MYCKET STÖD KAN VI FÅ?

Det sökta bidraaget kan uppgå till max. 500 000 euro. EU-stödet kan täcka upp till 70 % av de totala projektkostnaderna.

PROJEKTETS LÄNGD

Projekten får pågå i högst 24 månader.

TIDTABELLEN

Sista ansökningsdag är 7.3.2024 kl. 17.00 (lokal tid Bryssel). Resultaten av utlysningen kommer att offentliggöras i juli och kontrakten kommer att undertecknas i december 2024.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökningar lämnas in elektroniskt via EU-portalen Funding & Tenders. Innan du skickar in din ansökan bör du noggrant läsa ansökningsdokumentet Call document på FTOP-portalens ansökningssida, där de särskilda villkoren för uylysningen förklaras .

I alla frågor som gäller ansökan om stöd, vänligen kontakta:

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman, tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi

Inkeri Lundgren, tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi

Finlands Filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors.