Image

European Writers Desk -osallistujat 2023

Artikkeli kuva

European Writers Desk -tapaaminen Hampurissa elokuussa 2023

Vuonna 2022 perustettu European Writers Desk on käsikirjoittajien verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä tukeva hanke, jota toteuttavat 25 Media Deskiä eri puolilta Eurooppaa. Elokuva- ja tv-alan käsikirjoittajille suunnattu verkosto tapaa sekä etänä että paikan päällä.

Minulla oli onni tutustua verkoston toimintaan ja sen jäsenistöön Hampurissa elokuussa 2023. Järjestyksessään toisen livetapaamisen teemaksi oli valittu tv-sarjahankkeet, mikä innostikin minut hakemaan mukaan; sarjakonsepteihin keskittynyt koulutus tarjosi oivallisen kehittelymahdollisuuden työn alla olevalle draamasarjalleni.

Kolmen päivän ajan käsikirjoittajat kokoontuivat ryhmiin keskustelemaan sarjahankkeistaan ja kehittelemään niitä konsulttien johdolla. Käsikirjoituskonsultteina toimivat Claire Armspach (Head of Drama Development, STV Group) ja Miguel Machalski (mm. TorinoFilmLab). Lisäksi paikalle oli kutsuttu tuottajia saksalaisista tuotantoyhtiöistä kertomaan omasta tuotantokulttuuristaan ja tutustumaan käsikirjoittajiin.

Olimme saaneet ennalta tutustua toistemme hankkeisiin, jotka olivat ilahduttavan monimuotoisia niin genreltään kuin kulttuuriselta väriltäänkin. Vaikka oman tekstin luettaminen sisältää aina tietynlaisen jännitysmomentin, tässä kirjoittajien joukossa vallitsi niin lämmin yhteishenki, että pöydän ääreen saattoi istua turvallisin mielin. Ansioituneet konsultit luotsasivat kehittelysessioita niin oman palautteensa kuin ryhmän sisäisen vertaisarvioinninkin tuella, ja omalla kohdallani palaute todellakin auttoi kehittämään hanketta oikeaan suuntaan. Arvostan paneutumista, jota niin kollegat kuin konsultitkin osoittivat; pinnallisten pohdintojen sijaan palaute oli perinpohjaista ja hyvin artikuloitua, ja kehitysehdotukset perusteltuja. Rakenteellisen ja temaattisen läpikäynnin ohella oli kiinnostavaa kuulla, miten eritaustaiset, muista kulttuureista tulevat hahmottivat umpisuomalaisen, mahdollisesti vain paikallisyleisöä kiinnostavaksi kokemani tarinan. Ryhmässäni kirjoittajia oli isäntämaa Saksan lisäksi Irlannista, Ruotsista, Tanskasta, Kroatiasta, Italiasta, Belgiasta, Luxemburgista ja Kyprokseltakin asti. Vastoin ennakko-odotuksia moninainen kollegajoukko innostui arktisesta aiheesta, eikä pitänyt sitä lainkaan vieraannuttavana – mitä suomalaisempi, sen parempi!

European Writers Desk workshop Hampurissa 2023

Koulutuksen kolmantena päivänä käsikirjoittajille esiteltiin kolme Saksassa toimivaa tuotantoyhtiötä: Tamtam Film (Andrea Schütte, Dirk Decker), Studio Zentral (Lukas Schmidt) sekä NDF (Nina Peters). Tuottajat kertoivat ensin yhteisesti tuotantoyhtiöistään sekä hankkeistaan, joiden kirjoittajatiimeihin vielä etsittiin täydennystä eri Euroopan maista. Sen jälkeen kirjoittajilla oli mahdollisuus one-on-one -tapaamisiin tuottajien kanssa. Oli kiinnostavaa oppia enemmän paikallisesta tuotantokulttuurista, ja keskustella hankkeista tarkemmin tuottajien kanssa. Erityisen mielenkiintoista oli tutustua tuotantoyhtiöihin, joiden hankeprofiili vaikuttaa yhtenäisemmältä kuin mihin kotimaassa on tottunut. Eurooppalaisia hankeyhteistyötahoja haarukoitaessa havainto on merkityksellinen.

Koska osallistuin EWD:n toimintaan nyt ensimmäistä kertaa, en oikein tiennyt, mihin olin astumassa – kollegatapaamisen ohella toivoin lähinnä saavani jonkinlaisen sysäyksen tv-sarjan jatkokehittelyyn. Kokemus ylitti odotukset kaikin mahdollisin tavoin! Olin vaikuttunut niin käsikirjoituskonsulttien ammattitaidosta kuin kollegojen kapasiteetista ja innokkuudesta osallistua toistensa hankkeiden kehittelyyn. Introverttina kynnys koettaa tutustua tuntemattomiin lyhyessä ajassa on yleensä korkea, mutta tässä joukossa se tuntui tavallista matalammalta. Uskallanpa todeta, että uusien kollegatuttujen lisäksi onnistuin hankkimaan useamman ystävänkin. Hyvin hoidetut järjestelyt tukivat prosessia mainiosti; työskentelyn ohella joukkiomme johdatettiin niin kanavaristeilylle kuin leppoisille yhteisillallisillekin. Viehko kesäkaupunki tarjosi oivat puitteet niin työnteolle kuin vapaa-ajan verkostoitumisellekin!

Heli Tamminen